19 maja 2024

Zmarła Profesor UAM w Poznaniu, pedagog wczesnoszkolna Maria Burtowy

 W czasie obrad Polskich Dni Montessori w Łodzi dotarło do mnie smutne powiadomienie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN o tym, że dnia 17 maja 2024 roku zmarła dr hab. Maria Burtowy (1941-2024), profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Wybitna naukowczyni, nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń pedagogów, specjalistka w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wieloletni zasłużony pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W okresie PRL wydała wraz z Anną Brzezińską rozprawę zatytułowaną "Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej" (UAM, Poznań 1985). Habilitowała się w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika w 1994 roku na podstawie m.in. pracy naukowej: Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Kierowała Zakładem Pedagogiki Dziecka na Wydziale studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Po przejściu na emeryturę była wciąż aktywna zawodowo, wspomagając kształcenie nauczycieli w Wielkopolskiej Akademii Nauk Stosowanych (Akademii Społeczno-Ekonomicznej) w Środzie Wielkopolskiej. 

Profesor UAM była niezwykle cenioną ekspertką w zakresie edukacji elementarnej. Recenzowała dysertacje doktorskie oraz wydawniczo publikacje naukowe w ramach postępowań awansowych młodych uczonych. Wypromowała trzech doktorów pedagogiki wczesnej edukacji: Katarzynę Wojciechowską (z d. Sadowską), która jest już po habilitacji profesorką Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu; dr Dorotę Domogałę, będącą adiunktem na stanowisku profesor ANS w Środzie Wlkp. oraz dr Anettę Soroka-Fedorczuk, obecnie adiunkt w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.  Przygotowała zatem następczynie do kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji. 

W 2015 roku Maria Burtowy wydała tomik poezji "Z tamtych i kolejnych dni", który dowodzi o jej wyjątkowej wrażliwości i sztuce pisania najtrudniejszego i najbardziej intensywnego przecież gatunku literatury. 

   

(okładka książki Wydawnictwa Aureus)

Będzie nam bardzo brakować Pani Profesor. Rodzinie i Bliskim przekazuję tą drogą słowa współczucia i pamięci o ważnym wkładzie Marii Burtowy w rozwój polskiej pedagogiki wczesnoszkolnej oraz kształcenie tak potrzebnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i zintegrowanej.