07 listopada 2021

Ten, który ośmieszył naukę, ośmiela się krytykować ministra nauki

 


Obłuda jest cnotą polityków, ale nie powinna dominować w krytyce polityki naukowej przez jej współsprawców. Tymczasem pan dr hab. Emanuel Kulczycki z UAM w Poznaniu wypowiada się w wywiadzie dla www.prawo.pl na temat ośmieszania ewaluacji nauki przez jej centralnego administratora - ministra dr.hab. Przemysława Czarnka . 

 

Przez zmianę oceny czasopism i ewaluacji minister sprawia, że ludzie widzą, że nie trzeba uprawiać międzynarodowo nauki, można publikować w Polsce i być za to wynagradzanym. Teraz słyszą, że Narodowe Centrum Nauki musi być zreformowane, bo nie przyznaje grantów na badania nad rodziną, jeśli nie uwzględnia się refleksji nad rodzinami homoseksualnymi. Wraca lokalność, przaśność. Można nic nie robić, byleby tylko nie wychylać się (...). 

Oczywiście, wspaniały był minister dr Jarosław Gowin, bo zaakceptował  zlekceważenie krytyki profesorów nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych, których czasopisma nie uzyskały wyższej punktacji niż 20 pkt. Przypominam, że m.in. odpowiedzialny za ten proces E. Kulczycki sterował przydzielaniem punktów ręcznie, lekceważąc ekspertyzy powołanych przez MNiSW do przygotowania opinii profesorów tych nauk. 

Były publikowane w mediach i na stronie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, ale członek KEJN postanowił wyrzucić je do kosza.   Teraz zaś wylewa krokodyle łzy, mówiąc: 

Niemniej to co teraz robi minister Przemysław Czarnek jest waleniem na oślep w fundamenty nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Za tym nie stoi żadna spójna koncepcja systemu organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, a jedynie światopoglądowe zacietrzewienie.Jakie zatem zacietrzewienie stało za dyskredytującym ekspertów działaniem KEJN w 2018/2019 roku? Emanuel Kulczycki był jego członkiem i podpisywał podjęte decyzje. Przyganiał Kulczycki Czarnkowi...  ?

 

Wcześniej pisałem o tych manipulacjach  w KEJN/KEN: 

1. "Teraźniejszość- Człowiek - Edukacja"

2.  Po co "Raport o czasopismach naukowych" ?

3.  Posłowie pytają na wniosek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - a minister Jarosław Gowin odpowiada

4. Komitet (częściowej) Dewaluacji Jednostek Naukowych?

5. Stanowisko w sprawie wykazu czasopism punktowanych MNiSW

6. List do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (25.09.2019 r.)

7. Odpowiedź MNiSW z dnia 29.11.2019