Posty

Nauczyciele bronią uzależnionego od alkoholu dyrektora gimnazjum