Posty

Trudny i niepewny los wykładowców akademickich i studentów

Niespodziewana śmierć pedagoga resocjalizacji dr hab. Tomasza WACHA, adiunkta KUL

Kicz diagnostyczny Zespołu Instytutu Allerhanda dla MNiSW

Reforma szkolna tonie w powodzi wielostronnych kłamstw jako cnoty

Studenci szykują się do demonstracji

Odeszła PEDAGOG SERCA, SAMARYTANKA MIŁOŚCI - MARIA ŁOPATKOWA

Pochłonięcia Świętami Bożego Narodzenia

Główny periodyk pedagogiczny o uniwersytecie w czasach marnych

Harcerstwo wobec ustrojowej reformy szkolnej

Fasadowa i schizoidalna w opinii wobec reformy szkolnej Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN

Po wyborach do PAN

Edukacja bez prac domowych?

Poza systemem, czyli powody inwersji zmiany oświatowej

Pedagodzy wyróżnieni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego