20 sierpnia 2023

Gdzie mogą publikować pedagodzy?

 

Przygotowałem wykaz dla zainteresowanych publikowaniem artykułów w czasopismach pedagogicznych  z uwzględnieniem wprowadzonych przez MEiN zmian w punktacji w 2023 roku w stosunku do obowiązujacej do 2021 roku. Nie warto zatem narzekać na brak możliwości publikowania wyników własnych badań w przyjętym przez siebie paradygmacie. 

  

Tytuł

2023

2021

poziom zmiany

1.       Edukacja Międzykulturowa

140

100

40

2.       Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

140

70

70

3.       Journal of Modern Science

140

100

40

4.       Perspektywy Kultury

140

100

40

5.       The Prison Systems Review

140

100

40

6.       Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

100

40

60

7.       Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

100

40

60

8.       Biografistyka Pedagogiczna

100

100

0

9.       Colloquium

100

100

0

10.   Dyskursy Młodych Andragogów

100

70

30

11.   Eastern European Journal of Transnational Relations

100

70

30

12.   Edukacja

100

40

60

13.   Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

100

70

30

14.   Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Polish Journal of Continuing Education

100

40

60

15.   Forum Pedagogiczne

100

70

30

16.   International Journal of New Economics and Social Sciences

100

40

60

17.   International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies

100

20

80

18.   International Journal of Research in E-learning

100

70

30

19.   Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

100

70

30

20.   Labor et Educatio

100

20

80

21.   LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY

100

70

30

22.   Multidisciplinary Journal of School Education

100

100

0

23.   Pedagogika Katolicka

100

70

30

24.   PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

100

40

60

25.   Polityka Społeczna

100

70

30

26.   Polonia Maior Orientalis

100

20

80

27.   Polska Myśl Pedagogiczna

100

100

0

28.   Resocjalizacja Polska

100

100

0

29.   Roczniki Nauk Społecznych

100

70

30

30.   Roczniki Pedagogiczne

100

70

30

31.   STUDIA BAS

100

40

60

32.   Studia z Teorii Wychowania

100

100

0

33.   Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

100

40

60

34.   PAEDAGOGIA CHRISTIANA

100

70

30

35.   Przegląd Badań Edukacyjnych

100

100

0

36.   Zeszyty Naukowe WSNS

100

#N/D

#N/D

37.   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

70

40

30

38.   Edukacja dorosłych

70

40

30

39.   Edukacyjna Analiza Transakcyjna

70

70

0

40.   Forum Oświatowe

70

40

30

41.   Karpacki Przegląd Naukowy

70

20

50

42.   Kultura i Edukacja

70

40

30

43.   Kultura - Przemiany - Edukacja

70

40

30

44.   Logopedia Silesiana

70

40

30

45.   Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej

70

40

30

46.   Niepełnosprawność i Rehabilitacja

70

70

0

47.   Paideía

70

40

30

48.   Podstawy edukacji

70

70

0

49.   PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

70

40

30

50.   Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology)

70

40

30

51.   ROCZNIK ANDRAGOGICZNY

70

40

30

52.   Rocznik Pedagogiczny

70

40

30

53.   Societas Communitas

70

40

30

54.   Społeczeństwo. Edukacja. Język

70

40

30

55.   Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

70

40

30

56.   Studia Paedagogica Ignatiana

70

70

0

57.   Studia Pelplińskie

70

70

0

58.   Studia Edukacyjne

70

40

30

59.   Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

70

40

30

60.   Usługi społeczne

70

#N/D

#N/D

61.   Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia

70

#N/D

#N/D

62.   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika

70

40

30

63.   Zeszyty Społeczne KIK

70

#N/D

#N/D

64.   Acta Educationis

40

#N/D

#N/D

65.   Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia.

40

40

0

66.   Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitate"

40

40

0

67.   Ars Educandi

40

20

20

68.   Ateneum Kapłańskie

40

40

0

69.   Biuletyn Historii Wychowania

40

40

0

70.   Chowanna

40

20

20

71.   CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

40

40

0

72.   Edukacja Dziecka

40

#N/D

#N/D

73.   Edukacja Etyczna

40

40

0

74.   Educational Role of Language Journal

40

20

20

75.   Filozofia Chrześcijańska

40

20

20

76.   Homo Ludens

40

20

20

77.   Journal Education, Technology and Computer Science

40

20

20

78.   Konteksty Pedagogiczne.

40

40

0

79.   Kwartalnik Pedagogiczny

40

40

0

80.   Kwartalnik Edukacyjny

40

#N/D

#N/D

81.   Łódzkie Studia Teologiczne

40

20

20

82.   Media - Kultura - Komunikacja Społ.

40

40

0

83.   Nature Reviews Methods Primers

40

#N/D

#N/D

84.   Orbis Idearum

40

40

0

85.   Państwo i Społeczeństwo

40

40

0

86.   Polish Journal of Educational Studies

40

40

0

87.   Prima Educatione

40

40

0

88.   PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

40

40

0

89.   Przedsiębiorczość - Edukacja

40

40

0

90.   PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY

40

40

0

91.   Rocznik Lubuski

40

40

0

92.   Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

40

20

20

93.   Roczniki Nauk o Rodzinie

40

40

0

94.   Rozprawy Społeczne

40

20

20

95.   Ruch Pedagogiczny

40

20

20

96.   Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften

40

40

0

97.   Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria PEDAGOGIKA

40

40

0

98.   Szkoła Specjalna

40

40

0

99.   Studia Ełckie

40

40

0

100.                      Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

40

20

20

101.                      Transport Samochodowy/Motor Transport

40

20

20

102.                      Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego

40

#N/D

#N/D

103.                      Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża

40

20

20

104.                      Advances in Laboratory Medicine-Avances en Medicina de Laboratorio

20

#N/D

#N/D

105.                      Advances in Neurodevelopmental Disorders

20

20

0

106.                      Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione

20

20

0

107.                      Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae

20

20

0

108.                      Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologia

20

#N/D

#N/D

109.                      All Life

20

20

0

110.                      Ars inter Culturas

20

20

0

111.                      Asia-Pacific Science Education

20

#N/D

#N/D

112.                      Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas

20

20

0

113.                      Australasian Journal of Special and Inclusive Education

20

20

0

114.                      Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences

20

20

0

115.                      Behavioural Public Policy

20

#N/D

#N/D

116.                      Diplomatica

20

#N/D

#N/D

117.                      Chemistry Teacher International

20

#N/D

#N/D

118.                      Civitas Hominibus. Rocznik Filozoficzno-Społeczny

20

20

0

119.                      Christianitas

20

20

0

120.                      Computers and Education Open

20

#N/D

#N/D

121.                      Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

20

#N/D

#N/D

122.                      Edukacja-Kultura-Społeczeństwo

20

#N/D

#N/D

123.                      Edukacja. Terapia. Opieka

20

#N/D

#N/D

124.                      Edukacja Zawodowa i Ustawiczna

20

20

0

125.                      Edutainment

20

#N/D

#N/D

126.                      E-Learning and Digital Media

20

20

0

127.                      Emotions and Society

20

#N/D

#N/D

128.                      Fictions-Studi Sulla Narrativita

20

#N/D

#N/D

129.                      Filozoficzne Problemy Edukacji

20

20

0

130.                      Forecasting

20

20

0

131.                      Frontiers in Big Data

20

20

0

132.                      Fundamental Research

20

#N/D

#N/D

133.                      Heranca-Revista de Historia Patrimonio e Cultura

20

#N/D

#N/D

134.                      Heritage

20

20

0

135.                      History Education Research Journal (HERJ)

20

20

0

136.                      Human Arenas

20

20

0

137.                      Humanities and Cultural Studies

20

#N/D

#N/D

138.                      Hungarian Educational Research Journal (HERJ)

20

#N/D

#N/D

139.                      Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

20

20

0

140.                      International journal
of e-learning  & distance education

20

20

0

141.                      International Journal of Learner Corpus Research

20

#N/D

#N/D

142.                      Journal of Education (Univ. KwaZulu-natal)

20

20

0

143.                      International Journal of Ethics Education

20

20

0

144.                      International Journal of Teacher Education and Professional Development

20

#N/D

#N/D

145.                      International Journal of Technology in Education

20

#N/D

#N/D

146.                      Iranian Journal of Science

20

#N/D

#N/D

147.                      Journal of Physics-Complexity

20

20

0

148.                      Journal of Research in Higher Education

20

20

0

149.                      Journal of Second Language Studies

20

20

0

150.                      Journal of Statistics and Data Science Education

20

20

0

151.                      Journal of Teacher Education and Educators

20

20

0

152.                      Journal of Psychosocial Studies

20

#N/D

#N/D

153.                      Journal socioterapie

20

#N/D

#N/D

154.                      Kształcenie Językowe

20

20

0

155.                      Kultura i Wychowanie

20

#N/D

#N/D

156.                      Language Teaching for Young Learners

20

#N/D

#N/D

157.                      Law Technology and Humans

20

#N/D

#N/D

158.                      LGBTQ Family-An Interdisciplinary Journal

20

#N/D

#N/D

159.                      Linhas Criticas

20

#N/D

#N/D

160.                      Machine Learning-Science and Technology

20

20

0

161.                      Metodički vidici

20

20

0

162.                      MUSIC EDUCATORS JOURNAL

20

#N/D

#N/D

163.                      Nature Computational Science

20

#N/D

#N/D

164.                      npj Science of Learning

20

20

0

165.                      O dieťati, jazyku, literatúre

20

#N/D

#N/D

166.                      Paideia Revista de Educación

20

20

0

167.                      Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

20

20

0

168.                      Pedagogika. Studia i Rozprawy

20

20

0

169.                      Pedagogika Społeczna Nowa

20

#N/D

#N/D

170.                      Półrocznik  Językoznawczy Tertium

20

20

0

171.                      Przegląd Historyczno-Oświatowy

20

20

0

172.                      Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa

20

20

0

173.                      Rocznik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

20

#N/D

#N/D

174.                      Scientific bulletin of  Chełm: section of pedagogy

20

20

0

175.                      Selcuk Universitesi Turkiyat Arastirmalari Dergisi-Selcuk University Journal of Studies in Turcology

20

20

0

176.                      Sisyphus — Journal of Education

20

20

0

177.                      Social Work and Education

20

#N/D

#N/D

178.                      Sound Studies

20

20

0

179.                      SPUR-Scholarship and Practice of Undergraduate Research

20

20

0

180.                      Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae

20

20

0

181.                      Symbolae Europaeae

20

#N/D

#N/D

182.                      Synergies  pays riverains de la Baltique

20

20

0

183.                      The Modern Higher Education Review

20

20

0

184.                      Tendencias Pedagógicas

20

20

0

185.                      Viae Educationis. Studies of Education and Didactics

20

#N/D

#N/D

186.                      World Scientific News

20

#N/D

#N/D

187.                      Wychowanie na co dzień

20

20

0

188.                      Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

20

20

0