Posty

Popieram projekt nowelizacji ustawy w zakresie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników oraz debaty akademickiej

Drogowskazy edukacji

Komitet Polityki Naukowej przeciwny projektowi wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego m.in. nowej kategorii uczelni

Członkowie komisji habilitacyjnej nie piszą opinii

O koniecznym wsparciu szkolnictwa zawodowego

Ponowny wybór profesora Antoniego Różalskiego na prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

NieNaukOWY Polski Ład oświatowy

Przyjazna szkoła na nowy wiek, czyli jaką przyszłość planuje prawica polskiej edukacji

Nie tylko psychologia, ale i pedagogika muszą być wrażliwe na rezyliencję (resilience)