Posty

Uczelnie nie będą masowo, ale szczegółowo tracić uprawnienia do nadawania stopni naukowych, bo diabeł tkwi w szczególe