19 czerwca 2023

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dla prof. Tadeusza Pilcha

 


Właśnie nadszedł Komunikat z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Newsletter KNP PAN nr 8/2023), że tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał jego członek, pedagog społeczny - prof. dr hab. Tadeusz Pilch. Dostojny doktor honorowy jest 22. osobą, której Senat UwB nadał tę godność.

Prof. Tadeusz Pilch jest już od kilku lat emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, ale także pracującym w innych uczelniach niepublicznych naszego kraju, w których prowadzone jest kształcenie na kierunku pedagogika. Nie ma w kraju studenta pedagogiki, który nie zetknąłby się z publikacjami p. Profesora jako kontynuatora warszawskiej szkoły pedagogiki społecznej, ale także eksperta w zakresie metodologii badań w naukach pedagogicznych. 

Rozprawy Doktora honorowego UwB mają ponadczasowy walor. Jako były wiceminister edukacji narodowej w rządzie SLD-PSL był On także aktywnym politykiem oświatowym, mającym wpływ na system szkolny. Profesor zawsze troszczył się o szkolnictwo w środowisku wiejskim, by nie likwidowano w nim szkół i placówek oświaty pozaszkolnej.     

O bogatym dorobku naukowym prof. Tadeusza Pilcha można przeczytać na stronie UwB. Laudację na cześć prof. T. Pilcha wygłosił prof. Mirosław Sobecki, dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, zaś recenzentami w tym postępowaniu byli profesorowie: Ewa JaroszMaria MendelWiesław Theiss. Serdeczne gratulacje! 

 


Zgłaszajcie młodych do Nagrody NCN i innych wyróżnień

 Zachęcam do rekomendowania do różnego rodzaju nagród osiągnięcia naukowe współpracowników czy znanych nam pracowników naukowych innych ośrodków akademickich. Różne podmioty krajowe, międzynarodowe ogłaszają konkursy, informują o terminach kierowania do nich stosownych rekomendacji, a kiedy upływa termin, okazuje się, że nie wpłynął żaden z wniosków lub taki, który nie spełnia formalnych wymagań.

Kierownicy jednostek akademickich, biura nauki naszych uczelni kierują nawet informacje o ogłaszanych konkursach, ale zatrzymują się one w cyberprzestrzeni, gdy nie są procedowane. Od kilku tygodni otrzymuję komunikaty z Narodowego Centrum Nauki, by rekomendować kandydatów do Nagrody NCN 2023. Na stronie internetowej NCN: https://ncn.gov.pl/o-ncn/nagroda-ncn znajduje się informacja o Nagrodzie NCN, w tym o laureatach Nagrody w latach 2013 – 2022. 

Nagroda NCN jest nagrodą pieniężną przyznawaną uczonym za znaczące osiągnięcie naukowe dokonane w ramach badań podstawowych w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu. Proszę zatem Koleżanki i Kolegów z pedagogiki, by sygnalizowali dzieła godne takiej rekomendacji. 

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi Ogólnopolski Konkurs na rozprawę z pedagogiki wczesnoszkolnej


Łódzkie Towarzystwo Naukowe prowadzi Konkurs na najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej***

(źródło ilustracji: Fb 89849948_1108358112846994_3055621359951413248_n.jpg)