01 listopada 2022

W ciągu roku pożegnaliśmy

 


Pragnieniem każdego, 

kto kocha i jest kochany, 

kto ceni i jest doceniany, 

kto pamięta i jest pamiętany, 

kto obdarza innych Dobrem i jest nim obdarzany,

kto jest nauczycielem i uczącym się, 

   jest to, 

   by najbliższa mu osoba była wciąż obecna, niejako w pobliżu, w sile wieku i zdrowia, w myślach, sercu i pamięci minionych wydarzeń, wspólnych doświadczeń, przeżyć, spotkań, rozmów, gestów, a nade wszystko - tak rzadko doświadczanych w akademickim świecie  - dowodów wyjątkowego WSPÓŁISTNIENIA.         

Od ubiegłorocznego Dnia Wszystkich Świętych odeszli od nas, pozostając w pamięci, sercach, dziełach, myśli i dokonań na rzecz kształcenia młodych pokoleń i kadr akademickich, pedagodzy, których osobno żegnałem odrębnym wpisem w blogu. Już nie skontaktujemy się bezpośrednio ze sobą, chociaż moje notatniki zachowały numery telefonów, elektroniczne,  domowe i uczelniane adresy.  

 

pedagog społeczny - dr. hab. Mikołaj Winiarski pedagog mediów - dr hab. Janusz Morbitzer, prof. WSB 
pedagog wczesnej edukacji - prof. dr hab. Barbara Helena Wilgocka-Okoń


 

tyflopedagog - prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz  


pedagog ogólny - dr hab. Mariusz Dembiński, prof. UAM 
pedagog przedszkolna - dr hab. Krystyna Maria Lubomirska 


pedeutolog - dr Ewa Lewik-Tsirigotis 


 
Wszyscy, którzy odeszli, zostawili w nas jakiś ślad, bo - jak w jednym z pięknych wierszy pisze o takich twórcach łódzki poeta Tomasz Misiak - chcieli i potrafili:

(...) żyć wyraziście,

Byt kreować, jak dzieło,

Ślad zostawić,

By w krąg się rozchodził

Coraz dalej i dalej

Wśród ludzi ideą

Albo chociaż

Falą na wodzie.

(T. Misiak, Słowo do słowa, Łódź 2018, s. 4).