04 listopada 2022

Radykalny spadek zainteresowania studiami pedagogicznymi i nauczycielskimi

 


Powstanie luka pokoleniowa w kształceniu kadr pedagogicznych i nauczycielskich. Tak wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Edukacji informacji o tegorocznej rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2022-2023. Już kilkanaście lat mineło od "złotego wieku" polskiej pedagogiki, kiedy to ten kierunek studiów zajmował pierwszą lokatę w najczęściej wybieranym przez maturzystów spośród wszystkich oferowanych kierunków kształcenia w naszym kraju. 

Wg stanu na dzień 1 października 2022 r., przyjęto na studia licencjackie i jednolite studia magisterskie łącznie  326 349 osób, zaś na studia drugiego stopnia - 103 468 osób. Tym samym studia wyższe rozpoczęło prawie 430 tys. osób (429 817), a pamiętam czasy, kiedy było ich 2 miliony! Niż wynika także z procesów demograficznych, a nie tylko z aspiracji i właściwego poziomu wykształcenia młodzieży. 

W uczelniach państwowych studiować będzie stacjonarnie 235 085 osób, a niestacjonarnie (odpłatnie) - 56 768 osób. W wyższych szkołach niepublicznych na studiach odpłatnych zostało zarejestrowanych ponad dwukrotnie więcej osób, bo 137 964. Ból czesnego może łagodzić przyznane niektórym studentom stypendium socjalne czy za wyniki w nauce.  

Trudna sytuacja w kraju będąca następstwem bardzo wysokiej inflacji (17,9%) sprawia, że już studiujący niestacjonarnie rezygnują z kształcenia, przerywają je, gdyż nie stać ich na pokrycie czesnego i związanych z wyjazdami na zjazdy kosztami podróży i utrzymania.  Nie ma zatem powodu do radości, bowiem młodzi ludzie przyjęci nawet na studia stacjonarne w uczelni z dala od własnego miejsca zamieszkania, mają problemy socjalne z utrzymaniem się na studiach. Wiele osób podejmuje pracę na nocną zmianę i w weekendy.  Przemęczeni nie mają czasu na studiowanie, wyjście do biblioteki uniwersyteckiej, czytanie literatury fachowej i wykonywanie zadań w ramach realizacji poszczególnych przedmiotów czy projektów. 

Warto zauważyć, że w trzech kategoriach w ogóle nie została odnotowana pedagogika czy którykolwiek z kierunków nauczycielskich, socjalnych, opiekuńczych. 

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów w ramach dyscypliny naukowej (dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów) (powyżej 20 tys.):

 1. nauki o zarządzaniu i jakości - 76 047
 2. informatyka techniczna i telekomunikacja - 67 524
 3. ekonomia i finanse - 52 661
 4. językoznawstwo - 49 814
 5. inżynieria mechaniczna - 42 954
 6. psychologia - 42 148
 7. nauki prawne - 38 665
 8. nauki medyczne - 30 835
 9. inżynieria lądowa i transport - 27 605
 10. automatyka, elektronika i elektrotechnika - 27 505
 11. nauki o polityce i administracji - 24 395
 12. nauki o zdrowiu - 20 857

2) Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.):

 1. informatyka - 44163
 2. psychologia - 40642
 3. zarządzanie - 36532
 4. prawo - 22066
 5. kierunek lekarski - 21017
 6. ekonomia - 18166
 7. budownictwo - 13682
 8. finanse i rachunkowość - 13438
 9. filologia angielska - 13077
 10. logistyka - 11317
 11. fizjoterapia - 10687
 12. pielęgniarstwo - 10595
 13. biotechnologia - 10216
 14. administracja - 9775
 15. zarządzanie i inżynieria produkcji - 8979
 16. automatyka i robotyka - 8426
 17. informatyka stosowana - 8311
 18. mechanika i budowa maszyn - 8187
 19. stosunki międzynarodowe - 8180

   

3) Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (pięć i więcej zgłoszeń):

koreanistyka: 25,4; 

informatyka społeczna: 24,8; 

orientalistyka – koreanistyka:    24; 

zielone technologie: 22; 

filologia koreańska: 17,7; 

informatyka i systemy inteligentne: 17,1; 

inżynieria internetu rzeczy: 16,6; 

zarządzanie i prawo w biznesie: 16,4; 

komunikacja wizerunkowa: 15,7; 

sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence: 15,3; 

mechanika i projektowanie maszyn: 15,2; 

informatyka i systemy informacyjne: 14,4; 

orientalistyka – japonistyka: 14,3; 

zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej: 14,2; 

matematyka i analiza danych: 13,9; 

reżyseria: 13,8; 

orientalistyka – sinologia: 13,2; 

filologia orientalna – japonistyka: 13,2; 

Cultural Communication: 13,1; 

projektowanie i budowa jachtów: 12,9; 

cyberbezpieczeństwo: 12,1; 

automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: 12; 

automatyka i robotyka stosowana: 12; 

informatyka w inżynierii komputerowej: 11,8; 

finanse, bankowość, ubezpieczenia: 11,7; 

filologia skandynawska: 11,3; 

inżynieria ochrony środowiska: 11,3; 

filologia angielsko-chińska: 11,1; 

Computer Science: 10,6; 

chemia i toksykologia sądowa: 10,6; 

japonistyka: 10,4; 

zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe: 10,3; 

Public Relations i zarządzanie informacją: 10,2; 

kierunek lekarski: 10,2; 

automatyka, cybernetyka i robotyka: 10,1; 

administracja i zarządzanie publiczne: 9,8; 

mechatronika pojazdów i maszyn roboczych: 9,5; 

Information Technology: 9,3; 

bioinformatyka i biologia systemów: 9,3; 

zarządzanie kulturą i mediami: 9,3; 

inżynieria chemiczna i biochemiczna: 9,2; 

robotyka i automatyka: 9,1; 

matematyka w technice: 9,1; 

kierunek lekarsko – dentystyczny: 9; 

produkcja form audiowizualnych: 9; 

anglistyka: 8,9; 

nanotechnologia: 8,8; 

dziennikarstwo i medioznawstwo: 8,7; 

Business and Technology: 8,7; 

bezpieczeństwo w biznesie i administracji: 8,5; 

iberystyka: hispanistyka: 8,4; 

informatyka algorytmiczna: 8,4; 

zarządzanie inżynierskie: 8,4; 

biologia kryminalistyczna: 8,3; 

wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej: 8,3; 

skandynawistyka: 8,3; 

European Politics and Economics: 8,3; 

mechanika pojazdów i maszyn roboczych: 8,2; 

Business Studies: 8,2; 

etologia i psychologia zwierząt: 8,1; 

doradztwo inwestycyjno - gospodarcze - studia dualne: 7,9; 

filologia orientalna – sinologia: 7,8; 

logistyka i administrowanie w mediach: 7,8; 

zarządzanie instytucjami artystycznymi: 7,7; 

oceanotechnika: 7,5; 

Undergraduate Programme in Political Science: 7,5; 

marketing i komunikacja rynkowa: 7,5; 

nowoczesne technologie w kryminalistyce: 7,5; 

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: 7,4; 

automatyka, robotyka i systemy sterowania: 7,3; 

studia nad Japonią: 7,2; 

architektura - studia wspólne: 7,1; 

energetyka odnawialna i zarządzanie energią: 7,1; 

kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo: 7; 

studia nad Koreą: 7; 

Digital Design: 7; 

technologie wodorowe i elektromobilność: 6,9; 

filologia szwedzka: 6,9; 

orientalistyka – arabistyka: 6,9; 

neurobiologia: 6,8; 

genetyka i biologia eksperymentalna: 6,8; 

Digital Media - kreatywność, analiza, zarządzanie: 6,8; 

Modelling and Data Science: 6,7; 

technologie komputerowe: 6,7; 

turystyka: 6,7; 

dyplomacja: 6,7; 

informatyka stosowana: 6,6; 

inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 6,6; 

chemia jądrowa i radiofarmaceutyki: 6,6; 

elektrotechnika i automatyka: 6,6; 

English Studies: Literature and Culture: 6,5; 

nowe media i kultura cyfrowa: 6,5; 

chemiczna analiza instrumentalna: 6,4; 

inżynieria mechaniczno-medyczna: 6,4; 

biogospodarka: 6,4; 

inżynieria zarządzania: 6,3; 

inżynieria danych: 6,3; 

automatyka i sterowanie robotów: 6,2; 

sztuka pisania: 6,1; 

makrokierunek – nanotechnologia: 6,1; 

Business Analytics: 6,1; 

fotonika: 6,1; 

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 6; 

technologie obiegu zamkniętego: 6; 

telekomunikacja: 6; 

groznawstwo: 5,9; 

teleinformatyka: 5,9; 

stosunki i prawo międzynarodowe: 5,9; 

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies: 5,8; 

nanoinżynieria materiałów: 5,8; 

weterynaria: 5,8; 

językoznawstwo i zarządzanie informacją: 5,8; 

zarządzanie środowiskiem: 5,7; 

informatyka analityczna: 5,7; 

fennistyka    : 5,7; 

międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji: 5,6; 

studia filologiczno – kulturoznawcze: 5,6; 

psychologia: 5,6; 

filologia angielska w zakresie nauczania języka: 5,5; 

techniki kryminalistyczne: 5,4; 

reżyseria dźwięku: 5,4; 

projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie: 5,4; 

Business Informatics: 5,3; 

Prawo europejskie: 5,3; 

elektromobilność: 5,3; 

inżynieria i analiza danych: 5,3; 

prawo lotnicze z pilotażem: 5,3; 

filologia angielska: 5,2; 

innowacje w biznesie    5,2; 

mechanika i budowa pojazdów: 5,2; 

biologia i zdrowie człowieka: 5,1; 

European Cultures: 5,1; 

studia polsko – ukraińskie: 5,1; 

Tourism Management: 5,1; 

inżynieria materiałowa: 5,1; 

inżynieria środowiska w budownictwie: 5,1; 

automatyka przemysłowa i robotyka: 5,1; 

Mathematical Methods in Data Analysis: 5; 

budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering: 5; 

aktuariat i analiza finansowa: 5; 

branding miast i regionów: 5; 

polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie: 5; 

zarządzanie w politykach publicznych: 5; 

europeistyka - integracja europejska: 5; 

International Relations: 5; 

analityka weterynaryjna: 5; 

lotnictwo i kosmonautyka: 5.


 NIE OPŁACA SIE STUDIOWAĆ NA KIERUNKU NAUCZYCIELSKIM, PEDAGOGICZNYM, SOCJALNYM, NAUK O RODZINIE, TEOLOGII, PIELĘGNIARSTWA.