13 kwietnia 2022

Apel do Ministra Edukacji i Nauki i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 Własne stanowisko wobec nonsensownej decyzji obu panów - ministra i dyrektora CKE już wyraziłem  wcześniej nie tylko w blogu, ale także w mediach. Może jednak ktoś chciałby dać wyraz w poniższej sprawie, to zachęcam do złożenia podpisu. Uczniów z Ukrainy nikt do niczego nie zmusi, a już na pewno nie obaj urzędnicy. 

Nastolatkowie nie przystąpią do żadnego z tych egzaminów, bo nie jest im takie świadectwo do czegokolwiek potrzebne. Podejdą do egzaminu tylko dzieci polskiego pochodzenia, a tych jest niewiele. Dzieciom uchodźców potrzebny jest w tej chwili (s)pokój, możliwość odzyskania wiary w sens życia i pobudzenie w sobie woli do jakiegokolwiek działania. Część z nich nie ma do kogo i do czego wrócić, ale tli się w nich naturalna tęsknota za "domem" wraz z pragnieniem, by mogły powrócić do swojej ojczyzny.   

 

Apel do Ministra Edukacji i Nauki i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 

Za bezduszne uważamy przepisy narzucające ukraińskim uczniom uchodźczym obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

 

Nieetyczne i całkowicie pozbawione empatii jest zmuszanie młodych ludzi, którzy tak niedawno uciekli przed wojną, stracili poczucie bezpieczeństwa i dach nad głową, a w końcu znaleźli się poza swoim krajem, by pod rygorem straty roku nauki podchodzili do decydującego o ich szkolnej przyszłości egzaminu w obcym dla nich języku.

 

Ukraińscy uczniowie, po zaledwie trzymiesięcznej obecności w polskich szkołach, nie znając języka polskiego nie mają szans na uzyskanie egzaminacyjnego wyniku, który odzwierciedli ich rzeczywistą wiedzę i umiejętności. To wyzwanie ponad ich siły - z góry skazani są na porażkę. W rezultacie nie trafią do szkół ponadpodstawowych zgodnie ze swoimi zdolnościami, ambicjami czy  marzeniami - rekrutacja w ich przypadku zamieni się w selekcję według kryterium językowego! 

 

Apelujemy o całkowite zwolnienie tych uczniów z obowiązku zdawania egzaminu ósmoklasisty i o bezzwłoczne przygotowanie  przepisów kompleksowo regulujących kwestię ich rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przepisy te muszą też uwzględniać sytuację uczniów z oddziałów przygotowawczych oraz tych, którzy będą się legitymowali świadectwem ukraińskim.

 

Dalsza edukacja ukraińskich dzieci, które trafiły do polskich szkół, bez wątpienia wymaga rozwiązania wielu problemów, jednak kwestia egzaminu ósmoklasisty jest w tej chwili bezwzględnym priorytetem.

 

NIE dla chaosu w szkole