15 kwietnia 2022

Życzenia na święta Zmartwychwstania Pańskiego

  


Do czytelników bloga kieruję serdeczne życzenia na święta Zmartwychwstania Pańskiego, by stały się źródłem nadziei o możliwości przezwyciężenia szerzącego się zła. Niech ta Wielka Noc niesie z sobą pokój i radość.  

W obliczu dramatycznych wydarzeń wojennych na Ukrainie a zarazem solidarnego odrodzenia polskiego społeczeństwa, które po raz kolejny okazało światu moc społecznej, oddolnej pomocy i solidarności ludzkiej, życzę by ten okres międzykulturowych doświadczeń, przenikania do naszej świadomości wojennych obrazów i narracji, był okazją do egzystencjalnej refleksji. 

Współdoświadczamy wprost lub pośrednio nie tylko świadectw miłości, braterstwa, służby społecznej, ale także ludzkiego cierpienia, bólu, strat i traum wymagających także od nas jako świadków zdarzeń i aktorów społecznego wsparcia ogromnej pokory, cierpliwości i tolerancji. 

Życzę odczytania znaków nadziei i życia, by to, co czynimy na co dzień, wpisywało się w dar miłości, ludzkiej solidarności. Oby Światło i Siła, jakie płyną z tego Święta, zechciały pozostać przy nas odczuwalnie i trwale na co dzień, pozwalały nam niestrudzenie, bez trwogi sięgać ideałami i pragnieniami wyżej, niż dosięgniemy. Obyśmy umieli zachować płomień w sercu, jasność i odwagę myśli. 

Alleluja!