09 września 2020

Dialog w edukacji, edukacja w dialogu


     Sądziłem, że zmniejszy się poziom zagrożenia wirusem COVID-19, skoro w lipcu premier Mateusz Morawiecki ogłosił wszem i wobec, że wirusa już nie, że nie ma się czego bać. Dopiero po wyborach prezydenta okazało się, co zresztą było do przewidzenia, że covidek nie tylko nie zniknął, ale jeszcze lepiej się rozwinął i sklonował.  

Tym samym zaplanowana offline konferencja oświatowo-naukowa, którą  organizuje Instytut Tutoringu Szkolnego na temat recepcji pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego musi odbyć się online.

Może to i lepiej. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu może wziąć w niej udział więcej osób, gdyż radykalnie obniża to koszty uczestnictwa. Nasza konferencja będzie miała dwie odsłony: 21 i 28 września z odrębnie określonym programem i aktywnością zaproszonych osób do przedstawienia swoich analiz, doświadczeń i projektów. 


Konferencje organizujemy w 101 rocznicę urodzin ks. Janusz Tarnowskiego i w 25 – lecie dialogicznej praktyki pedagogicznej w szkołach ALA - Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu. W konferencji wziąć można udział z każdego zakątka świata gdzie jest dostęp do internetu. Odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom i będzie polskojęzyczna.

Wczoraj uzgodniliśmy w gronie osób referujących kolejność wystąpień tak, by wychodząc od istotnych wątków biograficznych przejść do zaprezentowania wybranych przesłanek pedagogiki dialogu i jej zastosowania w autorskich szkołach artystycznych, domykając całość studium krytycznym (nie)obecności metod diagnozy i aplikacji jej wyników w praktyce pedagogicznej. 

21 września

Część I : Czy dialog w edukacji jest możliwy? Głos nauki

1.      9:30 - zaczynamy od przerwy - wirtualne kuluary,

2.      10:00 - otwarcie, przywitania oraz relacja z niedzielnych warsztatów,

3.      10:15 - JE ks. abp prof. Grzegorz Ryś - retransmisja homilii z niedzieli,

4.      10:45 - dr Wiesława Buczek - prelekcja pt. "Ks. Tarnowski jako Mistrz Dialogu",

5.      11:30 - dr Adrianna Sarnat-Ciastko - prelekcja pt. "Praktyczny wymiar pedagogiki dialogu w Liceach ALA"

6.      12: 15 - prof. Bogusław Śliwerski - prelekcja pt. "Ks. Janusz Tarnowski i jego dzieło czyli rzecz o urzeczywistnianiu człowieczeństwa"

7.      13:00 - wymiar praktyczny pedagogiki dialogu - uwarunkowania i efekty - pytania i dyskusja,

8.      13:45 - podsumowanie i zakończenie części I.  

  28 września

Część II: Czy dialog w edukacji jest możliwy? Głos praktyki (uwarunkowania i efekty)

  1.  - zaczynamy od przerwy - wirtualne kuluary,
  2.  - otwarcie, przywitania oraz relacja z części I,
  3.  - Mariusz Budzyński - prelekcja pt. "Z doświadczeń 25 lat dialogu w ALA - czyli o tworzeniu warunków zwykłej miłości w szkole i tutoringu czyli w tutoringu szkolnym",
  4.  - ks. Julian Dzierżak, SDB - prelekcja pt. "Dialogiczny tutoring a podejście św. Jana Bosko w Liceum Salezjańskim",
  5. - Agnieszka Guzik i Agnieszka Górecka - prelekcja pt. "Dialogiczny tutoring a podejście Marii Montessori",
  6. e-mail  - Henryk Cichecki - prelekcja pt. "Dialog w szkole publicznej - czy to możliwe?",
  7.  - wymiar praktyczny pedagogiki dialogu - uwarunkowania i efekty - pytania i dyskusja,
  8.  - podsumowanie i zakończenie konferencji.

Udział w konferencji jest odpłatny. Bilet uprawniający do wstępu na oba dni kosztuje 50 zł od osoby.