14 września 2023

Kolejne wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

Otrzymałem list od jednej z profesorek pedagogiki, która pisze m.in.: 

"Panie Profesorze, zalogowałam się w elektronicznym systemie wyborów do komitetów naukowych PAN, ale nie mogę wskazać w nim Komitetu Nauk Pedagogicznych, gdyż nie zarejestrowało się w tym systemie co najmniej 60 doktorów habilitowanych i/lub profesorów tej dyscypliny naukowej. Nie wiem, co mam począć, bowiem otrzymałam z systemu tej treści komunikat: 

Komitet nie uzyskał minimalnej liczby kandydatów. Konieczna jest zmiana komitetu ! (komitet 1 czynnego prawa wyborczego). Dlaczego mam wybierać członków innego komitetu naukowego, skoro jestem pedagożką?" 

Sprawdziłem. Rzeczywiście, problem jest realny. Wprawdzie nie kandydowałem w poprzedniej kadencji do KNP PAN, więc nie wiem, czy nie ma tu jakiegoś błędu w rejestracji osób zainteresowanych wyborami. Po konsultacji z PAN wyjaśniam, że problem rozwiązuje skorzystanie z innej przeglądarki internetowej. Polecam. Działa.

Komunikat PAN jest klarowny: 

Polska Akademia Nauk uruchomiła Elektroniczny System Wyborczy PAN (ESWPAN) na potrzeby wyborów do komitetów naukowych PAN rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Wybory członków i członkiń 78 komitetów rozpoczną się 18 października 2023 r. Może w nich wziąć udział ponad 35 tys. uprawnionych do głosowania samodzielnych pracowników naukowych. Mogą oni już teraz rejestrować się na stronie ESWPAN.

Władze PAN zmieniły regulamin wyborczy 4 lipca 2023 roku. Zawarto w nim kluczowe zasady: 

§ 2.

1. W wyborach do komitetów naukowych biorą udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

2. Każda z osób uprawnionych do głosowania rejestruje się i deklaruje w systemie swoje czynne lub bierne prawo wyborcze w powiązaniu z co najwyżej dwoma komitetami naukowymi.

3. Jeżeli w odniesieniu do danego komitetu naukowego nie zgłosiło woli skorzystania z legitymacji biernej co najmniej 60 osób, wyborów do komitetu nie przeprowadza się. Osoby, które zadeklarowały wolę skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do takiego komitetu, mogą w ciągu 14 dni od dnia wysłania do nich informacji z systemu elektronicznego dotyczącej braku wyborów do danego komitetu zgłosić deklaracje skorzystania z czynnego lub biernego prawa wyborczego do innego komitetu, do którego wybory odbędą się.

(...)

5. Po ogłoszeniu list kandydatów, osoby uprawnione do głosowania otrzymują drogą elektroniczną aktywny dostęp do ESWPAN umożliwiający głosowanie.

6. Każda z osób, która zadeklarowała czynne prawo wyborcze, oddaje swój głos.

   

Mimo uprzejmego przypomnienia przez prof. Aleksandra Welfe o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, środowisko akademickiej pedagogiki nań nie zareagowało entuzjastycznie. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. 

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.  

Upowszechniam zatem tę informację wśród doktorów habilitowanych i profesorów pedagogiki, bo jeśli się nie zarejestrują w powyższym systemie jako co najmniej bierni wyborcy, to może dojść do sytuacji niepowołania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Byłaby to zdumiewająca sytuacja w dziejach PAN, bo współzałożycielem tej korporacji był pedagog - prof. Bogdan Suchodolski. Czyżby pedagodzy nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji? 

Kończy się kadencja KNP PAN 2020-2024. Przed polską pedagogiką zarysowuje się kolejny okres czterech lat koniecznego zaangażowania na rzecz rozwoju tej dyscypliny naukowej i jej kadr. Zapewne wybory do KNP PAN same w sobie tego nie zmienią, ale powinno działać gremium, które będzie służyć temu celowi. 

Istotnie, mamy nie tylko tej jesieni wiele wyborczych zobowiązań, bowiem czekają nas do końca września br. wybory członków Rady Doskonałości Naukowej, 15 października wybory do Sejmu i Senatu RP, zaś za kilka miesięcy odbędą się wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory władz uczelni/szkół wyższych i ich podstawowych jednostek.            

Przypominam jednak, że rejestracja w powyższym systemie zaczęła się 5 lipca. Do dnia wczorajszego nie zarejestrowało się w systemie wyborczym 60 osób, by mogły odbyć się wybory do KNP PAN.