07 marca 2021

Ostatni wykaz czasopism wydawanych w Polsce z najwyższą punktacją (70 pkt.)

 Chyba pedagodzy nie uzyskali wsparcia w krajowym czasopismem za 100 punktów. 

Pozostają nam periodyki 70 pkt. rodzimych wydawców, którym to czasopismom podwyższono punktację z 20 pkt. (z wyjątkiem "Resocjalizacji Polskiej", która to pismo zachowała dotychczasowe 70 pkt.).  Jak widać, niewiele jest tych periodyków, co budzi zdumienie w sytuacji polityki rządu, który ponoć dba o narodowe interesy.  


Biografistyka Pedagogiczna 

 2543-6112 2543-7399

70

historia;

nauki o kulturze i religii;

nauki socjologiczne;

pedagogika

Edukacja Międzykulturowa 2299-4106

70

nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki socjologiczne;

pedagogika

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2082-7067

70

filozofia;

nauki o kulturze i religii;

nauki o sztuce;

nauki medyczne;

nauki o zdrowiu;

pedagogika;

psychologia;

nauki teologicznePrzegląd Badań Edukacyjnych 1895-

4308 2392-1544

70

filozofia;

historia;

nauki o kulturze fizycznej;

nauki o zdrowiu;

nauki o zarządzaniu i jakości;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia
Resocjalizacja Polska 

 2081-3767 2392-2656 

(Polish Journal of Social Rehabilitation)

70

pedagogikaStudia Socjologiczne 0039-3371

70

nauki o kulturze i religii;

nauki o kulturze fizycznej;

nauki o zdrowiu;

nauki prawne;

nauki socjologiczne;

pedagogika