12 kwietnia 2023

Ostateczne wyniki EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 2017-2021

 


Wreszcie została upubliczniona ostateczna wersja wykazu wyników ewaluacji jakości "działalności naukowej podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce". 

 

Każdy może zajrzeć do przygotowanej przez urzędników Ministra Edukacji i Nauki bazy danych dotyczącej kategorii naukowej przyznanej poszczególnym dyscyplinom naukowym oraz artystycznym. "Dane pochodzą ze zintegrowanej sieci informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on i są aktualizowane raz dziennie (w nocy) - prezentowany jest stan danych POL-on z dnia poprzedniego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce." 

 

Zajrzyjmy do tej bazy i dokonajmy zestawienia dla PEDAGOGIKI (podaję tylko te uczelnie, w których środowisko naukowe pedagogiki ma pełne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w tej dyscyplinie, o ile MEiN nie wprowadzi - co jest sygnalizowane - dodatkowych kryteriów weryfikujących stan kadr akademickich dla pedagogiki w tych podmiotach): 

 

kategorii A+                nie otrzymał żaden podmiot akademicki w Polsce.

 

***  

 

Kategorię A otrzymały następujące podmioty:

 

Akademia Ignatianum w Krakowie

 

Akademia WSB 

 

Federacja Akademii Wojskowych

 

Federacja Naukowa WSB-DSW (Uniwersytet WSB-DSW) 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

 

Uniwersytet Łódzki

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Uniwersytet Warmińsko[1]Mazurski w Olsztynie

 

Uniwersytet Warszawski

 

 Uniwersytet Zielonogórski

 

***  

 

Kategorię B+ otrzymały:

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Uniwersytet Gdański

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

Uniwersytet Opolski 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Uniwersytet Rzeszowski

 

Uniwersytet Szczeciński

 

Uniwersytet w Białymstoku

 

Uniwersytet Wrocławski


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu