23 stycznia 2023

SOS dla edukacji czy może trampolina dla wcześniej skompromitowanej ministrzycy?

 

 

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji

To powstałe oddolnie głównie z inicjatywy podmiotów zaangażowanych w szkolnictwo niepubliczne środowisko, które podjęło się organizacji spotkań, debat i lobbingu politycznego na rzecz zmian w szkolnictwie, które określono mianem "dobrej szkoły i mądrej edukacji". Ponoć monitoruje i pokazuje, jak działa polska oświata, a zarazem proponuje zmiany i rozwiązania systemowe. SOS jest też siecią upowszechniającą dobre praktyki w edukacji. 

 

Jak piszą o sobie i swoich oczekiwaniach:  

  • Chcemy rozmawiać o tym, co nie działa, czego brakuje i co trzeba zmienić, a co warto rozwijać, żeby polska edukacja odpowiadała na prawdziwe potrzeby młodych ludzi i na wyzwania XXI wieku. Chcemy szkoły nowoczesnej, demokratycznej, przyjaznej, dla młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli. Takiej, do której chce się chodzić, ale która motywuje do nauki i przygotowuje do życia we współczesnym świecie. Przygotowujemy rekomendacje dla władz oświatowych, samorządów lokalnych i środowiska szkolnego: dyrektora i nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • Reagujemy na to, co się dzieje w polskiej oświacie. W marcu 2022 roku podjęliśmy inicjatywę SOS Wspólna Szkoła –  sieć instytucji zajmujących się edukacją oraz wsparciem psychospołecznym ukraińskich dzieci w Polsce. Wspólna Szkoła ma ułatwić działania i przepływ informacji między organizacjami społecznymi (polskimi i międzynarodowymi), samorządami lokalnymi i szkołami oraz innymi placówkami, w których uczą się dzieci i młodzi ludzie z Ukrainy.
  • Wiemy, że każda głęboka zmiana systemu edukacji wymaga poważnej rozmowy, porozumienia i wspólnej pracy. Dlatego budujemy platformę współpracy ze wszystkimi, których obchodzi polska szkoła: samorządami lokalnymi i innymi organami prowadzącymi, nauczycielskimi związkami zawodowymi, stowarzyszeniami dyrektorów i nauczycieli, politykami i mediami. Jesteśmy otwarci na inne organizacje i ruchy społeczne, działaczy i działaczki, ekspertki i ekspertów, rodziców, a także – uczennice i uczniów.

Jak zajrzałem do wykazu osób organizujących w dn. 27 stycznia 2023 roku, że pierwszy stolik: 'Samodzielna szkoła w zdecentralizowanym systemie oświaty' moderować będzie m.in. była ministrzyca edukacji Krystyna Szumilas, to pięknie dziękuję. Poziom obłudy politycznej nie ma jednak granic. Dopóki w Polsce nie nastąpi decentralizacja systemu oświaty, dopóty obecna quasi szkoła publiczna nie stanie się szkołą publiczną.   

Oto ta, która nie uczyniła niczego dla decentralizacji systemu szkolnego przez 8 lat rządów PO i PSL, a przypominam jej zaangażowanie na rzecz m.in. zablokowania referendum obywatelskiego w sprawie pseudoreformy szkolnej i wprowadzenie pseudo elementarza do wczesnej edukacji, zamierza teraz debatować na powyższy temat. Może warto dowiedzieć się w czasie tej debaty, jak skończyła się korupcyjna afera w CODN w sprawie informatyzacji szkolnictwa? 

Ponownie polityka oświatowa ma być trampoliną do ponownego wejścia do Sejmu lub ...?  

Przypominam tylko niektóre wpisy w blogu: 

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2011/12/ludowcy-budza-sie-z-zimowego-snu.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2014/05/bya-minister-edukacji-krystyna-szumilas.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/05/ministrowie-edukacji-odsaniaja.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2011/11/szesnasty-minister-edukacji-narodowej_19.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2011/12/pisankowa-polska-prezydencja-w-obszarze.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/04/co-wyczatowaa-minister-edukacji.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/11/briefing-ministry-edukacji-krystyny.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2014/03/ministerstwo-edukacji-trampolina-do.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/01/oswiatowe-hitykity-2012-czesc-6.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/07/jak-wadze-polskiej-akademii-nauk.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/10/10-faktow-manipulowania-przez-men.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/03/minister-anty-edukacji-powinna-powrocic.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/02/jak-wadze-odwracaja-kota-ogonem.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/10/najwyzsza-izba-kontroli-zada-usniecia.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/02/resort-edukacji-narodowej-na-szarym.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/06/wygrana-rzadu-w-sprawach-oswiatowych-na.html

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2013/02/nauczycielska-godnosc-na-wyprzedazy.html

Gratuluję dobrego samopoczucia b.ministrzycy. Jeszcze w tle czai się kolejna ministrzyca Joanna Kluzik-Rostkowska, a więc czeka nas powrót do pozoranctwa i hipokryzji. 

Obecna ekipa w MEiN, jak i poprzednie też się skompromitowała, a zatem czeka nas ciąg dalszy destrukcji pod szyldem sloganów i propagandy tych, którzy być może także chcą doskoczyć do Sejmu zbliżającej się nowej kadencji. W końcu tylko do tego służy polskie szkolnictwo.         

Na szczęście tak w tym pierwszym, jak i pozostalych tematycznych stolikach obrad S.O.S. jest siła młodych, samorządowców, nauczycieli, akademików, którzy mogą stworzyć zespoły do konstruowania konkretnych projektów ustaw, bo jeśli mieliby poprzestać na samowzmacniającym się spotkaniu i rozmowach, to niewiele z tego zostanie.