31 stycznia 2022

e-KoMunikacJa z Radą Doskonałości Naukowej

 Wiadomość o rozwoju teleinformatycznym Rady Doskonałości Naukowej powinna ucieszyć wszystkich zainteresowanych kontaktem z nią. Zapewne skorzystają z tego osoby zamierzające złożyć wniosek o postępowanie na tytuł profesora albo związane z nim odwołanie czy też zainteresowani załatwieniem innej sprawy, która wymaga rozpatrzenia przez ten organ. 

Biuro RDN jest już przygotowane do przyjmowania i załatwiania wszystkich spraw drogą cyfrową (np. wniosków w sprawie odwołania od odmów nadania stopnia naukowego doktora czy doktora habilitowanego). Należy jednak złożyć podpis elektroniczny na każdym dokumencie oraz jego załącznikach. Kilka milionów Polaków posiada już Profil Zaufany, toteż zapewne chętnie skorzystają z tej możliwości także naukowcy. 

Świadczenie usług drogą elektroniczną znacznie przyspieszy załatwianie spraw. Nawiązanie kontaktu elektronicznego podnosi na wysoki poziom możliwości, jakie stwarza cyfryzacja urzędu. e-kontakt jest nie tylko tani, ale i znacznie szybszy od konieczności dojazdu do RDN czy wysłania drukowanej korespondencji drogą pocztową. Pozawala także na załatwienie własnej sprawy bez względu na miejsce przebywania (w kraju czy poza granicami). 

Cyfrowa komunikacja czeka wszystkie uczelnie, które będą musiały przejść na ten rodzaj obiegu dokumentów i korespondencji w 2023 roku. Należy zatem powoli przygotowywać się do cyfrowej rewolucji, która sprawdziła się już w urzędach administracji państwowej i samorządowej. Dzięki temu zmniejszy się niszczenie środowiska naturalnego. Wreszcie przestaniemy kopiować i drukować miliony stron. Uratujemy zatem nie tylko lasy.  

Zainteresowani rozstrzygnięciami Prezydium Rady Doskonałości Naukowej w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora lub w związku z podjęciem decyzji o odmowie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora z określonej dziedziny nauk, mogą zajrzeć do zamieszczonych na stronie informacji. 

Scjentometryści mogą porównać powyższe rozstrzygnięcia z ogłoszonym przez Kancelarię Prezydenta RP wykazem nominowanych profesorów. Dzięki temu będzie można sprawdzić, ile wniosków RDN zostało zaakceptowanych przez Prezydenta RP.