21 grudnia 2022

Świąteczny prezent redakcji STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA

 

Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować o tym, że w dniu wczorajszym ukazał się ostatni w tym roku numer kwartalnika STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA (4/2022). Zespół redakcyjny oraz recenzenci zrobili wszystko, co tylko jest konieczne i możliwe, by jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy autorzy otrzymali wydanie ich artykułów. 

Najczęściej redakcje czasopism naukowych ostatni numer miesięcznika, dwumiesięcznika, kwartalnika czy półrocznika wydają w pierwszym miesiącu(-ach) następnego roku. Prace redakcyjne, czasochłonna komunikacja sekretarzy redakcji z autorami, by uwzględnili jeszcze konieczne poprawki sprawia, że wymaga to ogromnego poświęcenia w sytuacji, gdy godzą to z obowiązkami nauczycieli akademickich, badaczy. 

Nasz zespół w składzie:

- prof. Renata Nowakowska-Siuta,

- prof. ChAT Bogusław Milerski, 

- prof. ChAT Stefan Tomasz Kwiatkowski 

- dr Izabela Kochan

wykonuje powyższe zadania społecznie, w ramach naukowej misji i osobistej pasji łączenia środowisk nauk społecznych i humanistycznych w komunikowaniu wyników własnych badań   i metateoretycznych analiz  myśli, teorii, nurtów czy koncepcji wychowawczych. "Studia z Teorii Wychowania"  wpisują się w tę misję od początku swojego istnienia  nie pobierając od autorów jakichkolwiek opłat. O jakość składu troszczy się pan mgr Łukasz Troc. 

Ciężar pracy wydawniczej jest zarazem pochodną kosztów ponoszonych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną (m.in. obsługa Index Copernicus, zakup numerów DOI), za co kieruję do jej władz JM Abp. prof. Jerzego Pańkowskiego wyrazy szczególnej wdzięczności. Zapraszam do lektury interesujących rozpraw w okresie poświątecznym, by teraz wszyscy mogli się cieszyć przygotowaniami i przebiegiem najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia.