30 grudnia 2021

Szaleństwo publikacyjne i sprawozdawcze w ministerstwie, drukarniach, na wydziałach

 

 

(źródło mem'a - Facebook) 

Mająca nastąpić w szkolnictwie wyższym wiosną 2022 roku ewaluacja dyscyplin naukowych sprawia, że rok 2021 kończy się totalnym szaleństwem publikacyjnym. Jak to bywa w naszym kraju, Polacy uwielbiają realizować swoje obowiązki w ostatnim momencie, tuż przed zamknięciem urzędu, sklepu czy systemu dostępu do rejestracji danych o osiągnięciach naukowych. 

Dziwimy się, że studenci oddają swoje prace na pięć minut przed przysłowiową dwunastą, ale wielu naukowców czyni tak samo. Znajdujące się w wykazie Ministra Edukacji i Nauki wydawnictwa naukowe oraz podobnie legitymizowane redakcje czasopism naukowych pracują 24 godziny na dobę, by zdążyć wydać do końca 2021 roku książki i artykuły. Tyko do 15 stycznia 2022 roku będzie dostęp do systemu rejestrującego osiągnięcia naukowe (publikacje, ale i patenty, rozwiązania praktyczne w służbie narodu itp.). 

Wydawnictwa rozpaczają, bo utworzyły się kolejki w drukarniach. To spowodowało, że wiele monografii autorskich czy współautorskich ukaże się fizycznie dopiero po połowie stycznia 2022 roku, a więc nie będzie możliwości uwzględnienia ich w systemie POL-on. 

Słusznie zatem niektórzy redaktorzy postanowili, aby książki miały datę wydania 2022 roku, ponieważ termin ukazania się nie pozwoli wykazać sobie slotu w dobiegającym już końca okresie obecnej parametryzacji. 

Zespół Redakcji "Studia z Teorii Wychowania" przewidywał tę sytuację znacznie wcześniej, toteż uczyniliśmy wszystko, by jeden z najlepszych polskich periodyków pedagogicznych ukazał się do 15 grudnia 2021 roku. Tak też się stało, za co dziękuję moim współpracownikom: prof. Renacie Nowakowskiej-Siucie, prof. ChAT Bogusławowi Milerskiemu, prof. ChAT Stefanowi T. Kwiatkowskiemu i dr Izabeli Kochan oraz pracownikom ChAT odpowiedzialnym za skład. Najnowszy, czwarty w tym roku volumin jest od dwóch tygodni dostępny, a autorzy mogą spać spokojnie, by w następnych latach kierować kolejne, wartościowe rozprawy.  

Władze resortu zburzyły władzom jednostek akademickich nastrój świąteczny. Niestety 21 grudnia 2021 r. po południu Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-onW obszarze III kryterium nastąpiła zmiana limitu znaków w opisie wpływu działalności naukowej – w opisie osiągnięć naukowych i opisie dowodów. 

Wiemy, że jest już późno. Część z uczonych kończyła prace nad opisami, dowodami, a także zakończyła korektę językową. Niemniej jednak, władze wydziałów i instytutów naukowych apelowały do naukowców, by dodali chociaż kilka zdań we wspomnianych polach formularza.

 

W przypadku publikacji można dodać 1-2 zdania więcej łączące daną publikację z tematyką wpływu (czyli uściślić informacje, które pewnie już się w opisie znajdują), jeśli istnieją implikacje praktyczne artykułu – uwypuklić je. To pole formularza przypominać powinno abstrakt naukowy. W przypadku wysokiej cytowalności artykułu lub zdobytych nagród/wyróżnień z jego tytułu można dodać informacje na ten temat.

 

W przypadku dowodów można opisać bardziej szczegółowo dokument – „opowiedzieć” dlaczego jest ważny i na co wskazuje. Powinniśmy pamiętać o dwóch kryteriach oceny – zasięg i znaczenie. Jeśli dowodem jest link do strony, dokument online, film video dostępny online można dodać dane dotyczące liczby wejść i ich geografii (z jakich krajów były wejścia). Jeśli dokumenty były udostępniane na innych stronach – też można to uwzględnić. Jeśli mamy dokumenty wystawione przez instytucje/firmy itp. można dodać więcej informacji o prestiżu tych instytucji/firm.   Życzę zatem szczęśliwego slotowania w Nowym Roku!