08 kwietnia 2021

O co chodzi w szkole?

 Dzisiaj rozpoczyna się Ogólnopolska Kampania "O co chodzi w szkole?", którą słusznie uruchomiła Ewa Radanowicz - autorka ksiązki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”

W związku z rocznicą wydania tej publikacji aktywizuje ruch nauczycieli - kreatorów autorskiej edukacji z nadzieją, że nie tylko podtrzymamy nowatorskie działania wokół edukacji, ale i otworzymy publiczną przestrzeń do ich dostrzeżenia.

W dniu dzisiejszym na Facebooku (#ocochodziwszkole) pojawią się filmiki z różnymi formami wypowiedzi na powyższy temat. Mogą to być: filmiki, plakaty, grafiki typu zakładka do książki, grafiki na koszulki itp.

Zachęcam do ich (od-)tworzenia.

O co chodzi w szkole? 


1. O wolność, o autonomię, o podmiotowość i wynikające z tego następstwa dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców; 


                              


2. O samorządność, demokrację , uspołecznienie, socjalizację bez czego nie można przygotować młodych pokoleń do partycypacji w rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;   


 


3. Konstruktywistyczne kształcenie,  samowychowanie  i autoedukację młodych pokoleń; 


4. Uwolnienie szkoły od partyjnego i związkowego gorsetu, nadwładzy, niekompetencji, biurokracji  i arogancji nadzoru pedagogicznego.   


5. O holistyczne, integralne, zrównoważone (samo-)kształcenie humanistyczne - spersonalizowane, zorientowane na osobę


  

  


  
6. O profesjonalizm, kompetencje nauczycieli, wychowawców, pedagogów