20 lutego 2021

MODNI NAUKOWCY 2019-2020 publikują w modnych czasopismach

 
Wczoraj był Dzień Nauki Polskiej.  W "Forum Akademickim" (2021/1) pojawił się artykuł Krzysztofa Cieplińskiego o modnych naukowcach. Zachwyt autora nad światowym rankingiem uczonych jest wyjątkowy. Jakie to ma znaczenie dla nauki, świata, społeczeństwa?  Moda na indeksy cytowań stała się dominantą w polityce naukowej XXI w.

Podium ma trzy miejsca, tymczasem, jak pisze ów autor:  Czterdziestu (40) uczonych z polską afiliacją plasuje się w pierwszych setkach swoich pierwszych poddyscyplin utworzonych na podstawie indeksu c bez autocytowań, w przypadku indeksu z autocytowaniami jest ich 44.    

Właśnie dlatego scjentometrycy wymyślili kilka podiów, by usatysfakcjonować ścigających się o palmę pierwszeństwa w dziedzinach, dyscyplinach, a nawet poddyscyplinach nauk, mimo iż tych ostatnich nie ma w klasyfikacji nauk. CZego jednak nie czyni się dla dobra pseudonauki. 

Wybitny aktor Andrzej Seweryn poproszony o to, jak zapamiętał Kieślowskiego, odpowiedział: Mówił, że trzeba żyć i tworzyć niezależnie od ludzi władzy. Podkreślał, że to nie oni będą decydować o jego twórczości, zainteresowaniach i sposobie widzenia rzeczywistości.


To dotyczy wszystkich twórców, wykonujących wolne zawody, w tym także naukowców. Niestety, mamy zadziwiającą ostatnimi laty moc uległości wobec władzy i jej kolejnych absurdalnych pomysłów, które stają się rozkazem, poleceniem, a nie ofertą do wyboru. Urzędnicy resortów usiłują wmówić nam, że wytworzone przez ich służby zmiany zrewolucjonizują poziom nauki w Polsce, a raczej 
umiędzynarodowienia produkcji naukowej. 

Już nikt nie krępuje się narzucaniem w dyskursie publicznym języka, który nie tylko ma obowiązywać w wykładni mających zajść procesów, gdyż jest on wyrażany w normach prawa, które stają się podstawą finansowania badań naukowych. Dlaczego jednak mają produkować więcej wiedzy socjolodzy, psycholodzy, historycy, językoznawcy, pedagodzy czy nawet matematycy? Więcej i szybciej, bo to mają być podstawowe mierniki ich efektywności naukowo-badawczej. 

W ramach relaksu proponuję zainteresowanie się inną modą naukowców w l. 2019-2020 r. Największym uznaniem cieszyły się wsród kobiet następujące kreacje dla subdyscyplin pedagogiki wraz z jej modnymi naukowcami: 


Fot.1. Pedagogika zdrowiaFot.2. Pedagogika Gender Study


Fot. 3. Pedagogika młodzieżyFot.4. Pedagogika sportu


Fot.5. Pedagogika pup'kultury


Fot.6.Pedagogika porównawcza
Fot.7. Geragogika 


Fot.8. Pedagogika twórczości
Fot.9. Pedagogika edukacji artystycznej


Fot.10. Pedagogika wstyduFot.11. Historia oświatyFot.12. Pedagogika społecznaFot. 13. Pedagogika dorosłych

Fot.14. Pedagogika specjalna Fot.15. Ekopedagogika Fot.16. Pedagogika resocjalizacji