Posty

Po co ideologiczna nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym i nauce?