Posty

Redakcja, a nie redaktor M. Kowalewski - przeprasza JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

GRYZIPIÓRKOM POD UWAGĘ