wtorek, 28 października 2014

JUBILEUSZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH


Niestety, liczne obowiązki uniemożliwiły mi osobisty udział w Jubileuszu - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, którego siedziba znajduje się w Szczecinku, a jego prezesem jest prof. dr Leszek Pawelski. Na szczęście otrzymałem komunikat z rocznicowego sympozjum, którym dzielę się z czytelnikami:

Zarząd Krajowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych z siedzibą w Szczecinku niezwykle uroczyście podsumował tegoroczne obchody X-lecia PSNT. Przypomnijmy, Stowarzyszenie powstało w maju 2004 roku w Jeleniej Górze, działa na podstawie Statutu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jego prezesem jest prof. dr Leszek Pawelski, wiceprezesem dr Marek Kazimierowicz, sekretarzem i rzecznikiem prasowym – mgr Bogdan Urbanek.

W skład ścisłego kierownictwa PSNT wchodzą również – prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, prof. dr hab. Piotr Oleśniewicz, dr Krzysztof Zajdel, mgr Alina Antoniak-Czajka i mgr Piotr Skoczylas. Honorowym Prezesem PSNT jest wybitny polski dydaktyk, prof. zw. dr hab. dr h. c. multi Kazimierz Denek, profesorską kadrę PSNT współtworzą również tak znani naukowcy jak m.in. – prof. prof. Czesław Banach, Bogusław Śliwerski, Marian Kopczewski, Anna Karpińska, Pola Kuleczka, Jolanta Szempruch, Jan Grzesiak, Halina Guła-Kubiszewska.

Wśród członków PSNT są znani z wielu osiągnięć dydaktycznych, naukowych i badawczych profesorowie, nauczyciele akademiccy, członkowie edukacyjnych zespołów zadaniowych PAN, eksperci MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, rzeczoznawcy oraz konsultanci wydawnictw edukacyjnych i centrów doskonalenia nauczycieli, autorzy podręczników oraz przewodników metodycznych dla nauczycieli, innowacyjnych programów autorskich, metodycy, kadra kierownicza i oczywiście nauczyciele szkół wszystkich typów.

(fot. Referat wygłasza prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek dr h.c.)

Do najbardziej prężnych ośrodków regionalnych zaliczane jest Pomorze Zachodnie i Środkowe, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Małopolska, Kujawy. Twórczym nauczycielom szczególnie zależy na tym, by stworzyć zespół najbardziej kreatywnych przedstawicieli nauczycielskiego zawodu, rozwijać i doskonalić ich wiedzę oraz umiejętności, tworzyć projekty służące rozwojowi edukacji i nauk pedagogicznych, upowszechniać twórcze doświadczenia nauczycieli nowatorów. Stąd też, zgodnie z wymogiem statutowym, do PSNT nie można się zapisać, jest się doń zapraszanym.
Od 2006 roku PSNT wydaje naukowe monografie, będące autorskim zbiorem tekstów z różnych środowisk od uniwersytetu do przedszkola, poświęconych dydaktyce i wychowaniu, metodyce kształcenia, ewaluacji w edukacji, innowacyjności, zajęciom pozaszkolnym i pozalekcyjnym itp. Dotychczas w oficynie wydawniczej PSNT ukazało się 12 wspomnianych monografii.

PSNT wchodzi w skład edukacyjnego krajowego zespołu konsultacyjnego, jego członkowie okresowo recenzują i opiniują akty prawne i propozycje programowe rządu i resortu edukacji oraz szkolnictwa wyższego (często krytycznie, choć jeżeli – to zawsze konstruktywnie). Opiniowano m.in. podstawę programową nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym, zmiany do Karty Nauczyciela, kanon lektur szkolnych, rządowy raport „Młodzi 2011”.


(fot. Referuje prof. dr Leszek Pawelski, w I rzędzie prof. K. Denek)

Leszka Pawelskiego i Bogdana Urbanka zaproszono także do prac Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod auspicjami Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Twórczy nauczyciele pracujący w szkołach, uniwersytetach i uczelniach pedagogicznych, ośrodkach naukowo-badawczych i centrach edukacyjnych całego kraju, rokrocznie publikują ponad tysiąc rozpraw, monografii, książek, raportów, analiz i artykułów. Członkowie PSNT od lat aktywnie uczestniczą w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych poświęconych edukacji, m.in. „Edukacja jutra”, „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, „Edukacja w dialogu i perspektywie”. Zarząd Krajowy PSNT udanie zadebiutował w tym gronie, organizując ogólnopolską konferencję naukową „Edukacja regionalna – wokół małych Ojczyzn”, która obradowała we wrześniu 2011 roku w Szczecinku i Bornem Sulinowie.

Uroczystość wieńcząca tegoroczny Jubileusz PSNT odbyła się 22 października 2014 roku w szczecineckim Ratuszu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych Szczecinka, Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas oraz Starosta Krzysztof Lis, radny Sejmiku Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Krzysztof Rembowski.


Grupę najbardziej zasłużonych członków oraz sympatyków PSNT wyróżniono odznaczeniami. Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Obronności Kraju” udekorowano Leszka Pawelskiego, Złotą Honorową Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymał Marian Kopczewski, a Srebrną – Alina Antoniak-Czajka. Medale Honorowe „Za Zasługi dla PSNT” wręczono – Jerzemu Hardie-Douglasowi, Krzysztofowi Lisowi, Adamowi Wyszomirskiemu, Alinie Antoniak Czajce, Marii Sobieszczyk, Jolancie Szempruch, Katarzynie Wojciechowskiej, Tadeuszowi Grygo, Markowi Kazimierowiczowi, Maciejowi Polakowi, Romanowi Reszcie, Andrzejowi Rudnikowi, Piotrowi Skoczylasowi, Stefanowi Szałachowi, Krzysztofowi Zajdlowi, Kazimierzowi Zyberowi oraz pośmiertnie – Burmistrzowi Szczecinka w latach 1990-2005, posłowi nas Sejm III, V i VI kadencji, Marianowi Tomaszowi Golińskiemu, medal odebrała żona, Jolanta Golińska.

Prowadzący uroczystość sekretarz Zarządu Krajowego PSNT Bogdan Urbanek. odczytał okolicznościowe posłania i adresy, które nadesłali m.in. JE Kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu, Metropolita Krakowski, JE Kardynał Stanisław Dziwisz, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN prof. zw. dr hab. dr h. c. Bogusław Śliwerski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Prezes Zarządu, Leszek Pawelski, przedstawił rys historyczny 10 lat działalności PSNT, a Prezes Honorowy Stowarzyszenia, Profesor Kazimierz Denek – wygłosił wykład nt. Potrzeby naszej edukacji. X-lecie PSNT uświetniła Jubileuszowa Księga „Twórczość-Kreatywność-Nauczyciel” pod naukową redakcją Leszka Pawelskiego i Bogdana Urbanka, które zdobią teksty wielu wybitnych profesorów belwederskich oraz członków Stowarzyszenia. Niewątpliwą ozdobą tej ważnej dla środowiska twórczych nauczycieli uroczystości był także występ zespołu kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Oskara Kolberga w Szczecinku.

Bogdan Urbanek - Sekretarz Zarządu Krajowego, rzecznik prasowy PSNT


Bardzo dziękuję za ten Komunikat. Pragnę zaznaczyć, że w imieniu Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN przekazałem Władzom Zarządu Krajowego PSNT List Gratulacyjny następującej treści:

Wzmacniacie Państwo wspólną uroczystość w wyjątkowy sposób, bowiem pracą twórczą, której najlepszym przejawem jest towarzysząca debata naukowo-oświatowa z referatem znakomitego pedagoga prof. zw. dr hab. Kazimierza Denka dr h.c. na temat rodzimej edukacji. Jubileusz ma zatem nie tylko temporalny charakter, ale staje się okazją do spojrzenia na dotychczasowe dokonania środowiska twórczych nauczycieli, docenienie ogromu pracy, zaangażowania, poświęceń każdego z członków Stowarzyszenia, by możliwe było zarazem doświadczanie zasłużonej satysfakcji i radości z osiągniętych celów.

Życzę PSNT dalszej profesjonalizacji i podejmowania zaszczytnych zadań dla dobra oświatowej wspólnoty, które będą zarazem wzmacniać spójność, współpracę, współodpowiedzialność, solidarność i dowartościowywać twórczą aktywność nauczycieli. Realizowana przez PSNT misja edukacyjna na rzecz innowatyki pedagogicznej, wrażliwość postaw i oryginalność w podejściu do kształcenia oraz wychowania młodych pokoleń stają się w naukach o wychowaniu oraz praktyce także istotnym wkładem w dorobek i inspiracje dla kolejnych pokoleń nauczycieli oraz naukowców.

Życzę Państwu dalszych sukcesów, wytrwałości i kreatywności w podnoszeniu na jak najwyższy poziom polskiej edukacji. Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania.

8 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Jak się do tego Stowarzyszenia zapisać?

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

http://psnt.edu.pl/Formularz.php

Anonimowy pisze...

Myślę, że należy solennie zadeklarować władzom Stowarzyszenia, że jest się pedagogiem postępowym.Sympatyzującym z "pedagogiką bez granic" i tzw. pedagogiką odlotową. Dobrze by też było mieć rekomendacje od jakiegoś mistrza o ugruntowanej pozycji w tej pedagogice naukowej -"Inaczej". Najlepiej, gdyby Pana poparła Mirka Dziemianowicz z Wrocławia.Ma tam zapewne mocną pozycję. Tak czy owak, życzę aby się udało Panu zapisać. A potem będzie już z górki . W Stowarzyszeniu nabierze Pan wiatru w żagle i odleci w upragnioną INNĄ krainę wychowawczej rzeczywistości. Czego Panu życzy - Niewyemancypowany teoretyk wychowania.

Anonimowy pisze...

No i co zapisali Pana? Niech Pan nie traci ducha ani nadziei. Pamiętając o ewangelicznej prawdzie:Pukajcie (choćby nawet we własne czoło) a będzie wam otworzone/zapisane. Równocześnie nadal niech Pan zabiega o wstawiennictwo p. Dziekan Mirki Dziemianowicz z Wrocławia. Proszę mi wierzyć to skutkuje . Mnie tak zapisali i jako pełnoprawny członek Stowarzyszenia stałem się jakby innym niż dotychczas człowiekiem. Nie wiem jak to nazwać, ale zauważam u siebie natłok różnych nowych, alternatywnych pomysłów oświatowo- wychowawczych, których dynamika, migotanie i rozmach doprowadza mnie niekiedy do stanu, który roboczo nazwę "wzdęciem wyobraźni pedagogicznej". Po jakimś czasie mi to mija. I na razie nie wiem czy to dobrze, czy nie bardzo? Na najbliższym zjeździe Stowarzyszenia poddam ten fenomen, który mnie dopadł pod dyskurs pedagogiczny i zobaczymy co o tym myśleć? i jak z tym żyć? - na marginesie "zapisania się" do Stowarzyszenia Twórczych Nauczycieli wątpliwościami dzielił się - Niewyemancypowany teoretyk wychowania.

Anonimowy pisze...

Szanowny "Niewyemancypowany teoretyku wychowania" - to co Pan roboczo nazywa "wzdęciem wyobraźni pedagogicznej" nie jest jednostką chorobową.A więc -spoko! Wszystkie .symptomy owego "wzdęcia", które Pan wyszczególnił obserwowałam i nadal zauważam również u siebie.Przy czym mnie dodatkowo trapi jeszcze stan chronicznej ambiwalencji (opisywanej bardzo pięknie przez pana profesora Lecha Witkowskiego - jako nieodłączny atrybut osobowości postępowej- twórczej) oraz przemożny imperatyw uczestniczenia przynajmniej raz w tygodniu w dyskursie pedagogicznym.Słowem-bez obaw. Byłam poddana profesjonalnym badaniom diagnostycznym. Warto się więc zapisać bo profity z tego są. Wprawdzie to trochę przypomina problem ( z czasów PRL-u) zapisania się do ZMS-u.Niektórzy się z tego wtedy i dziś jeszcze trochę naśmiewają- ale dobrze było być zapisanym.Przynajmniej tak mi mama z tatą dziś - przy różnych okazjach - powtarzają.A przecież dobrze mi życzą. Agata- uczestniczka (dwukrotna)Letniej Szkoły Młodych Pedagogów.

Anonimowy pisze...

Też nabawiłam się tego wzdęcia. Na szczęście miało łagodny przebieg. Wpadam jeszcze od czasu do czasu w nie do końca kontrolowaną euforię/odlot podczas udanego dyskursu pedagogicznego. Ania z Kółka młodych pedagogów im. Prof. Marii Dudzikowej.

Anonimowy pisze...

Jestem pewna, że to nie jest obojętne jakiego patrona obieramy sobie - my młodzi członkowie kółka pedagogicznego. Jeszcze niedawno moje kółko na wydziale nosiło imię Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego i nasza innowacyjność, zaangażowanie,. twórcza postawa była "taka sobie" . Odkąd zmieniliśmy sobie patrona kółka z Dzierżyńskiego na Mirkę Dziemianowicz - wstąpił w nas jakiś nowy, ożywczy duch w postaci migotania znaczeń pedagogicznych i szerokiego otwarcia na alternatywne rozwiązania. Jestem pewna - zwracam się do Ani z Kółka pedagogicznego imieniem prof. Marii Dudzikowej - że i w Twoim Kółku ( po zmianie patrona)też zaczęły się dziać nowe, piękne, twórcze rzeczy, które wcześniej by wam do głowy nie przyszły.Aniu - tak na użytek mojej ciekawości - napisz: kto był ( przed prof. M. Dudzikową ) patronem Twojego Kółka pedagogicznego?

Anonimowy pisze...

Podzielam całkowicie opinię, że patron kółka naukowego ma znaczenie.I to nie bylejakie. Ostatnio rozgorzał na naszym Wydziale nie dyskurs, a raczej wręcz pospolita pyskówka:czy patronem może być Pawka Morozow?Będąc postmodernistką sama już nie wiem co mam myśleć w tej sprawie. Może, czy nie może? Pozostająca w stanie irytującej ambiwalencji - Agnieszka.