niedziela, 2 czerwca 2019

Posłowie XXV Sejmu Dzieci i Młodzieży miażdżą swoją krytyką rząd i MEN


Od samego początku powołania przez SLD w 1994 r. Sejmu dzieci i Młodzieży pisałem o socjalistycznej atrapie demokracji, o zastępowaniu takimi pseudodemokratycznymi wydarzeniami rzekomej troski władz państwa o prawo dzieci i młodzieży do głosu w ich własnych sprawach. Zawsze temat kolejnego Sejmu ustanawiany był przez formację władzy, by jak za czasów Edwarda Gierka sterować manifestacją poparcia dla niej. Tak jest jeszcze w Korei Północnej i na Białorusi, w Chinach i w Rosji.

Sądziłem, że PiS po dojściu do władzy odetnie się wreszcie od pozoranctwa i nachalnej indoktrynacji młodzieży. Skądże, wprost przeciwnie, postanowiono kontynuować tę formę jako świetnie nadająca się do manipulowania młodzieżą. Posłowie Sejmu II RP. Każdego roku na Dzień Dziecka finansuje się z budżetu państwa zjazd młodzieży z całego kraju, by w gmachu Sejmu mogła debatować o ważnych dla niej sprawach.

Tegorocznym tematem obrad brzmiał: "Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji".

"Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczestnikami Sejmu Dzieci i Młodzieży mogą być uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji mają 13 lat i w dniu sesji nie będą mieli 18 lat. W sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży można wziąć udział tylko raz.

Do projektu zgłosiło się w tym roku ponad 450 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przygotowały najlepsze prace, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach. W połowie maja spotkali się na posiedzeniach komisji problemowych, gdzie przy pomocy sejmowych legislatorów opracowali projekt uchwały dotyczącej tematu tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Jej treść odnosi się do tematu tegorocznej sesji. Wybrano też m.in. marszałków. Zdecydowano, że obrady 1 czerwca poprowadzą: Aleksandra Bida z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, Piotr Polakowski z Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie i Michał Warzecha z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach.
."

Już w ubiegłym roku młodzież apelowała, by pozwolono jej spotkać się w Sejmie i rozmawiać o kwestiach najważniejszych z jej punktu widzenia. Tylko po co władza miałaby na to wydawać kolejne setki tysięcy złotych? Nie po to selekcjonowała z udziałem kuratorów oświaty młodzieżowych posłów, by nagle wyszli na trybunę sejmową i zaczęli mówić o tym, co ich boli, czego oczekują, jakie mają potrzeby. Właśnie po to wprowadza się do tego pseudo Sejmu nowych posłów, by nie interesowali się ubiegłorocznymi obradami, przyjętą rok wcześniej uchwałą i dyskusją nad nią, tylko by można było propagandowo wykorzystać ich wypowiedzi do celów politycznych.

W tym jednak roku wydarzyła się rzecz dotychczas niespotykana na taką skalę. W dyskusji młodych posłów nad treścią przygotowanej przez "władze" uchwały każdy z nich wypowiadał stanowisko będące lawinową krytyką rządu PiS i minister Anny Zalewskiej. W ławach rządowych było pustawo. Siedziało w nich kilku członków formacji władzy (wiceminister edukacji, szef IPN, Rzecznik Praw Dziecka). Musieli wysłuchać ze strony młodzieży wygłaszanej bez ogródek PRAWDY. W wielu przypadkach wypowiedzi młodzieży były oklaskiwane na stojąco przez wszystkich posłów.


Tak więc sprawdziła się po raz kolejny prawidłowość pedagogiczna, o której pisał przed laty prof. Aleksander Nalaskowski z UMK w Toruniu, że mimo nachalnej, siermiężnej indoktrynacji władz PRL, nie udało się jej spowodować, by stał się on wiernym afirmatorem ideałów komunizmu jako wychowanek tamtego ustroju.

Wczoraj młodzież po raz pierwszy tak licznie mówiła o następujących kwestiach:

- Sejm Dzieci i Młodzieży jest atrapą demokracji, bo uchwalane każdego roku stanowisko jest wyrzucane przez rządzących do kosza. Nikogo nie obchodziło i nie obchodzi to, co młodzi ludzie sądzą o Polsce, o władzy, o polityce, o szkole, o gospodarce, o środowisku itd. Cytuję z pamięci jednego z nich: "Dzisiejsza uchwała nie będzie miała żadnego znaczenia dla nas! Rządzących nie obchodzi nasz prawdziwy los"; Inny zaś dodał: "Jesteśmy tylko pionkami na szachownicy polityków. Jesteśmy dla nich przynętą";

- Po raz kolejny wykluczono młodzież z prawa do mówienia o tym co jest aktualne, co jest dla niej najważniejsze, bo "rząd boi się naszego zdania". Narzucono nam po raz kolejny debatę o tematyce historycznej, a nie pozwolono na dyskutowanie o sprawach, które rząd zamiata pod dywan. "Tymczasem dla nas ważna jest nasza codzienność i nasza przyszłość" - mówił jeden z młodych posłów.

- Rząd nie potrafił negocjować z nauczycielami, których "użył do walki o władzę"; "zhańbiono nauczycielski zawód"; Mimo zapewnień MEN realia szkolne są inne. "Odebrano naszemu rocznikowi szanse na godną edukację. Anna Zalewska nas okłamała mówić, że dla każdego znajdzie się miejsce w szkole jego wyboru. Godziny zajęć szkolnych są dla nas nieludzkie. Kłamała tez w sprawie finansowania reformy, skoro subwencja wyniosła zaledwie 40 %.a resztę musiały dopłacić samorządy"; trwoni się pieniądze na deformę szkolną i na programy socjalne;

- Polska nie jest krajem tolerancyjnym, bowiem odchodzi się od okazywania szacunku osobom o odmiennej orientacji seksualnej. Musimy mieć prawo wyboru - mówiła nastolatka. Konieczna jest tolerancja dla osób innych poglądów.

- Jeden z posłów apelował do młodzieży: "Miejmy odwagę wychodzenia z tłumu. Decydujmy za siebie, szanujmy się nie ze względu na to, co posiadamy, jakie mamy cechy, ale ze względu na to, jacy jesteśmy";

- Nauczanie historii w szkołach jest obciążone błędami. "Mamy dość uczenia się na pamięć jedynie dat wydarzeń historycznych. Żądamy prawa do krytycznej analizy przyczynowo-skutkowej zdarzeń historycznych, ale pod kątem ich znaczenia dla lepszego rozumienia realiów dzisiejszego świata"; jak mówił jedne z posłów: "Bardziej interesuje mnie to to, co nastąpi, niż to, co było"; Inny poseł mówił o tym, że władza marginalizuje problemy globalnego ocieplenia i pytał: "Jaką przyszłość nam zaplanowaliście?"

- Nie podobają się młodym liczne, a nieprzemyślane, karygodne zmiany i reformy oświatowe. Nie akceptują głodowych pensji swoich nauczycieli. "Dlaczego nie możemy wzorować się na szkołach zachodnich?" - pytano. Skandaliczna była decyzja PiS o likwidacji gimnazjów. "Młodzież tego nie akceptuje!";

- "Histeryczna reakcja władz politycznych państwa na krytykę oznacza słabość, a nie siłę tego rządu. Mamy dość eskalowania przez rząd nienawiści";

- Wykrzyczeli z trybuny sejmowej kłamliwą propagandę TVP; mają dość dzielenia Polaków na "WY" i "ONI", gdyż powinniśmy mówić o sobie w kategorii "MY"; nie można się tak nienawidzić. "Jak mamy siebie szanować, skoro dorośli, rządzący, politycy dają nam taki zły przykład?!Co za wzór dają nam posłowie? Oni są tu dla pieniędzy, władzy i apanaży, a nam się to nie podoba. Czas nienawiść zniszczyć w sobie";

- Konstytucja III RP jest najważniejszym aktem prawa w Polsce, toteż apelowali do Prezydenta i rządu o jej przestrzeganie;

- Krytykowano tez brak kultury politycznych w tej Izbie. Jak mówił Mateusz Syposz: Nie wszyscy posłowie szanują to miejsce debat. Plują na siebie! Nie głosują przyzwoicie, zgodnie z sumieniem i racją, tylko tak, jak każe im szef ich partii. Tu dzieli się Polskę na Polskę A i Polskę B. "Apelował: "przestańcie nas dzielić. Stop tej walce!"

- Jeden z chyba politycznej przybudówki Partii Korwin twierdził, że 1 czerwca to jedyny dzień w roku, kiedy ta partia może zabrać publicznie głos. On także uważał, że przyjęta uchwała nie ma żadnej obligacji prawnej. Pytał:"Dlaczego nie rozmawiamy o tym, co dotyczy nas?" i ostrzegał, że "Partia rządząca zbliża się do naszych domów";

- "Każecie nam upamiętniać posłów na Sejm II RP, tymczasem - skierował D. Matuszek słowa do ławy rządowej - sami tworzycie nową odmianę socjalizmu! Wkrótce będziemy Grecją i Wenezuelą. Jesteśmy na skraju katastrofy ekonomicznej"; a poseł Szymon Jarski dopełnił: "PiS boi się głosu młodych! Nie możemy dać się uciszyć. Nie chcemy kraju nienawiści. Głos młodych ma być słyszalny";

- Adrian Góra podobnie podkreślił fikcyjne zainteresowanie władzy uchwałami tego Sejmu. Władza boi się młodych. Stosuje ohydną propagandę w TVP. Zadłuża się Polskę, a ZUS okrada Polaków rękami formacji "Partia i Socjalizm"; Nie chcemy, by któraś z tych band jesienią zamknęła nam usta";

Były też wypowiedzi deklarujące zaangażowanie młodzieży w politykę. Młodzież czeka na jesienne wybory. Jak mówił Jakub Zdunek: "Chcemy włączyć się w budowę naszego państwa. Nie może tego czynić garstka ludzi za zamkniętymi drzwiami. Pozostała nam walka. Czy chcemy być rządzeni przez tyranów? Żyjemy w demokracji, więc podejmujmy trudne problemy".

Po powyższej dyskusji była już część proceduralna dotycząca uchwalenia przez ten Sejm kolejno zgłoszonych poprawek do treści uchwały. Większość z nich przegłosowano na TAK, ale były też takie, które odrzucono.


Zastanawiało mnie tylko jedno, a mianowicie, jak to jest z odpowiedzialnością młodzieży tak ostro krytykującej rząd, że do każdej poprawki Marszałek Sejmu Dzieci i i Młodzieży podawał inną liczbę osób głosujących, a odnotowałem w kolejności głosowań: 340; 427; 441; 434;440; 437; 437; 441; 442;; 438; 444; 441. Ponoć posłów było 450.

Być może niektórych ścisnął mocno żołądek z obawy o konsekwencje, jakie mogą wyciągnąć wobec nich dyrektorzy ich szkół? Jak mogli tak zawieść władze szkolne i wygłaszać publicznie krytykę władzy? A może zostaną przyjęci w szkołach jak powracający z wojny Spartanie, z tarczą?

Mamy bardzo dobrze wykształconą młodzież w czasach PiS-owskiej deformy szkolnej. Jak podaje sejmowy informator: "To projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat – także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych".

Ciekawostka polityczna: w głównym wydaniu "Wiadomości" TVPiS nie było żadnej wzmianki o tym wydarzeniu. Tak stało się po raz pierwszy od 25 lat. W TVN-owych "Faktach" tylko muśnięto temat. Cóż to??? Media nie tylko kłamią, ale i przemilczają niewygodne dla każdej władzy fakty. Zdaje się, że po raz pierwszy i ostatni młodzieży nie zamknięto ust... przynajmniej na sejmowej trybunie.

15 komentarzy:

 1. Do tego wszystkiego warto by było nauczyć młodzież odpowiedzialności za słowa, które wygłasza. Jeśli Polska jest krajem nietolerancyjnym wobec osób o innej orientacji, to jak w tym samym czasie zachowują się te osoby wobec katolickich symboli religijnych i dlaczego nikt tych osób nie pociąga do odpowiedzialności? Jeśli chcą być traktowani jak wszyscy, to niech szanują wszystkich, podobnie, jak domagają się szacunku dla siebie. Innymi słowy - trudno jest być tolerancyjnym wobec demoralizacji tych środowisk i tego, co chcą robić z dziećmi i młodzieżą. Poza tym, to nie dzieci i młodzież ponoszą odpowiedzialność prawną za to, co robią tylko ich rodzice. Czekam zatem na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży na temat wzajemnego szacunku dzieci i rodziców oraz uczniów i nauczycieli. Wikłanie i podpuszczanie młodzieży do wypowiadania się na tematy o których nie mają zielonego pojęcia nie tylko nie służy wychowaniu, ale jest wręcz gorszące.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę nie mylić pojęć. Religia jest sprawą wyboru i sumienia każdego człowieka. I jako system filozoficzny podlega krytyce. A orientacja seksualna, tak, jak i kolor skóry, to rzecz wrodzona. Nietolerancja z powodów odmienności seksualnej orientacji jest równoważna rasizmowi. To raz. Dwa - szanowny Anonim chyba jest zgorszony tym, że to właśnie młodzież ma więcej wiedzy, odwagi i mądrości od niego, Anonima. Bo sam Anonim powiela, niestety, złe stereotypy.

   Usuń
  2. To, że coś jest sprawą wyboru sumienia nie oznacza, że może być przedmiotem skandalicznych profanacji, jakie w ciągu ostatniego miesiąca miały miejsce w Polsce ze strony ruchów LGBT. Jest zdecydowana różnica między krytyką a profanacją. Po drugie nikt w Polsce tych ludzi nie prześladuje. Po trzecie nie rozumiem, jakie złe stereotypy powielam i na jakiej podstawie "mysiek" formułuje wnioski dotyczące mojej wiedzy, odwagi i mądrości? Zresztą, kto ma ich więcej, a kto ma mniej weryfikują konkretne sytuacje, a takiej wiedzy na mój temat "mysiek" nie posiada. Więc proponuję więcej ostrożności w ocenach.

   Usuń
  3. Mam pytanie do osoby, która jak mniemam umie rozróżniać pojęcia, mianowicie, jak odróżnić uwiedzenie homoseksualne, które jest jedną z przyczyn homoseksualizmu i następuje między 9 a 14 rokiem życia od pedofilii, która dotychczas była definiowana jako stosunki seksualne z osobami poniżej 15 roku życia, a obecnie wiek ten ma być podwyższony do 16 roku życia?
   Po drugie, jaki jest sens uczenia dzieci i młodzieży w szkole o LGBT, jeśli w wieku nastoletnim jest rozwojowa fascynacja osobami tej samej płci i nie ma to nic wspólnego z orientacją seksualną. Natomiast pełna integracja seksualna i świadomość własnej orientacji następuje w wieku 25 lat, czyli w naszych warunkach już po studiach? - czy te bardzo mądre dzieci mają tego świadomość i potrafią sobie wyobrazić siebie w wieku 25 lat? - proszę o rzeczowość i pokorę w udzielaniu odpowiedzi, a nie mądrzenie się.

   Usuń
 2. zgadzam sie z anonimowym. Nie wolno nam byc tolerancyjnymi wobec dewiacji. Wczoraj, dzien dziecka, jade z dziecmi, a ulica ida dwie obsciskujace sie, z czerwonymi wlosami lesbijki...i co to jest normalne... to ja wole zyc w panstwie, w ktorym te zaburzenia beda objete sankcjami. Nie chce takiego zwariowanego swiata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I te czerwone włosy! Zgorszenie na całego! I jeszcze śmiały się obściskiwać... normalnie straszne.

   Usuń
  2. Kulturalni ludzie każdej orientacji nie obściskują się w miejscach publicznych. A czerwone włosy powodują, że są tylko w tym wylewie uczuć bardziej widoczne i tyle.

   Usuń
 3. A ja niez zgadzam się z powyższymi komentarzami, chcę żyć w wolnym kraju wolnych, odpowiedzialnych oraz kochających i szanujących różnorodność ludzi. Nie istotna jest dla mnie przynależność religijna czy orientacja seksualna. Ważne jest dla mnie jednak to, by religie tego świata nie skłócały ludzi, bo wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy prawa się wywyższać!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A Pana (-i) zdaniem kto nad kim się wywyższa i w jaki sposób? Glina może i ta sama, ale dusza już nie i stąd z tej samej gliny można ulepić i anioła i diabła. To taki wniosek z arystotelesowskiej koncepcji hylemorfizmu.

   Usuń
  2. Pytanie brzmi: kto lepi? Czy ksiądz, sługa Boży, który jest homoseksualistą i molestuje ministrantów jest aniołem, czy diabłem? Kto to ma oceniać? Arystoteles;)?

   Usuń
  3. Dokładnie, dusza formuje ciało, a za tą każdy jest odpowiedzialny indywidualnie. Więc, to jest kwestia wyboru, kim osoba chce być i za kim (za czym) chce w życiu podążać.

   Usuń
 4. A ja wolę dwie nastolatki "obściskujące się" niż mamunię wywalającą pierś na widoku bo musi nakarmić dziecko koniecznie na ulicy, jakby nie mogła w domu. I rozgląda się, czy aby wszyscy widzą, ach jaka jest ładna i apetyczna, a do tego wyzwolona... czy faceci się oglądają a kobiety zazdroszczą... i to najczęściej nie jest już nastolatka, tylko całkiem "dojrzała" kobieta. Ano każdemu co innego się podoba i co innego go drażni. Ważne żeby spokojnie przejść, nikogo nie strofować, nie robić awantur...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A ja dzielę przestrzeń na publiczną i prywatną i nie lubię, gdy ktoś przekracza granice i zmusza mnie bym w przestrzeni publicznej miał kontakt z jego prywatnymi uczuciami, potrzebami i zachowaniami - niezależnie kim jest: mamunią czy nastolatką, gejem czy heteroseksualnym mężczyzną.

   Usuń
  2. Straszne. Matka, która śmie karmić dziecko piersią na ulicy. W Polsce jak widać to również profanacja. Zamknąć w domu, zagonić do garów, niech się kobiecie nie wydaje,że macierzyństwo będzie traktowane z troskliwością zwłaszcza przez inne kobiety. Jako społeczeństwo doszliśmy do muru. Nic nam się już nie podoba. Ani matki karmiące dzieci, ani obściskujące się nastolatki, ani kochający się ludzie. Najlepiej zaszczuć, opluć i wyśmiać. Wolność jest nam obca a szacunek mamy tylko dla tych, którzy myślą tak samo i robią to samo. Wielka robota stoi przed pedagogami. Nauczyć ludzi cieszyć się życiem i pozwolić cieszyć się tym życiem innym.

   Usuń
  3. I tu się zgadzam: "Wielka robota stoi przed pedagogami". Problemem jest jednak, czy będziemy brać przykład ze zwyczajów plemion dzikich czy zaczniemy uczyć dzieci zasad dobrego wychowania. Ludzie bez zasad rzadko bywają szczęśliwi, raczej czują się skrzywdzeni tym, że są jakieś ograniczenia dla ich "wolności od wszystkiego".

   Usuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.

W Zakopanem o edukacji jutra