21 lutego 2022

Inspiracje daltońskie

 


Ukazał się już czternasty numer kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Dalton z siedzibą w Poznaniu. 

Każdy numer czasopisma naukowo-metodycznego INSPIRACJE DALTOŃSKIE. TEORIA I PRAKTYKA znakomicie służy rozwojowi konstruktywistycznej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 Kiedy w 2018 roku prof. UAM Renata Michalak podjęła się tej wydawniczej inicjatywy wiedziałem, że jest to znakomity pomysł na łączenie najnowszej wiedzy psychodydaktycznej z pedagogiką współczesną, która sięga swoimi korzeniami do nurtu pedagogiki reform, pedagogiki nowego wychowania z początku XX wieku. 

W okresie międzywojennym powstawały w naszym kraju szkoły planu daltońskiego. Ich rozwój przerwały dwa totalitaryzmy - hitlerowski i komunistyczny (1939-1989).  Powoływane do życia od 10 lat w ponownie wolnej Polsce różne formy edukacji daltońskiej (w oświacie przedszkolnej, szkolnej, pozaszkolnej, domowej, a nawet katechetycznej) wygenerowały "laboratoria" konstruktywistycznej edukacji, w której dzieci i młodzież wzrastają w warunkach optymalizujących ich rozwój a zarazem czynią z procesu uczenia się wartość na całe życie. 

Przywołane dzisiaj czasopismo skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, edukatorów domowych i podmiotów prowadzących placówki oświatowe oraz wykształconych osób odpowiedzialnych za kreowanie wartościowej edukacji. W Radzie Redakcyjnej kwartalnika zasiada Prezydent Fundacji Dalton International Roel Röhner, którego publikacje pedagogiczne o systemie daltońskim tłumaczone są na wiele języków. 


W nowej,  zmienionej edycji podręcznika akademickiego "Pedagogika" (PWN, 2019) wprowadziłem poszerzoną wersję rozprawy na temat pedagogiki planu daltońskiego jako jednej z wspomagających edukację dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do samodzielności uczenia się, zarządzania własnym czasem na indywidualny rozwój a zarazem znakomicie służącej kształceniu wrażliwości, autonomicznego działania i kompetencji społecznych dzieci. Absolwenci tej edukacji podobnie, jak innej alternatywy w postaci pedagogiki montessoriańskiej, nie mają problemu z uczeniem się w warunkach edukacji zdalnej, domowej czy stacjonarnej w szkole.

W uniwersytetach od ponad trzydziestu lat kształcimy przyszłych nauczycieli w zakresie różnych podejść dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Rozwiązania daltońskie autorstwa Helen Parkhurst są z każdym rokiem i w różnych krajach nie tylko doskonalone, ale i zmieniane w takim zakresie i formach oraz środkach dydaktycznych, żeby były atrakcyjne i dostosowane do akceleracji rozwoju osób uczących się. 

W najnowszym wydaniu kwartalnika Katarzyna Dryjas i Anna Wróbel publikują kolejne hasła słownika daltońskiego, które odzwierciedlają istotną, ponadczasową i ponadnarodową wartość tej edukacji. Każdy nauczyciel nadaje im przecież praktyczny wymiar, kreuje niepowtarzalność rozwiązań dydaktycznych, które budzą zachwyt swoim autentyzmem, zaangażowaniem twórczym i wysoką efektywnością. Renata Michalak wyjaśnia istotę modelu profesjonalizacji nauczycieli w ramach wspólnot uczących się, a artykuł Annemarii Wenke dowodzi, że dydaktyka odwołująca się do różnic indywidualnych dzieci może znakomicie służyć także realizacji funkcji wychowawczej.   

Filarem edukacji daltońskiej jest niezależność dziecka w stworzonej mu przez pedagogów bezpiecznej przestrzeni, by mogło samodzielnie doświadczać siebie, świata i innych w różnych sytuacjach i aktywnościach zadaniowych, dydaktycznych. Czyż nie o to chodzi w edukacji? Być może Anna Wróbel - wieloletnia dyrektorka Przedszkola nr 31 w Warszawie i zarazem wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton w swoim artykule pt. "Plan Daltoński szansą do systemowej zmiany edukacji w Polsce - droga rozwoju" przejawia nadmierny optymizm, to jednak warto myśleć prospektywnie i działać lokalnie, gdyż nie ma co liczyć na otwarcie przez MEiN wolnej przestrzeni dla nowoczesnej edukacji. Muszą powstawać "wyspy" pozytywnego, transformacyjnego oporu w edukacji, jak w opisanym przez Iwonę Sołtysiak artykule o aplikacji Planu Daltońskiego na wszystkich poziomach edukacji w szkole podstawowej im. prof. dr. Władysława Szafera w Wapnicy oraz w tekście nauczycielki Przedszkola nr 43 w Lublinie - Katarzyny Małek o implementacji do planu daltońskiego froeblowskich zabaw, by można było cieszyć się zupełnie nową rzeczywistością edukacyjną. O tej bowiem decydują nauczyciele a nie ministrowie i kuratorzy oświaty.    

 

(fot. Roel Röhner