13 kwietnia 2021

'PEDAGOGIKA' (2019) - NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĄ ROKU

 


Miło mi poinformować, że monografia 'PEDAGOGIKA" (Warszawa: WN PWN 2019)  
red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski 

zdobyła w Grupie Wydawniczej PWN tytuł:  

                                       

                    NAJLEPSZA KSIĄŻKA ROKU  


Wybór nie był łatwy. W 2020 roku PWN wydał mnóstwo wspaniałych pozycji książkowych. Tym większe gratulacje i podziękowania kierowane są dla nagrodzonych osób! Osobiście cieszę się, że p. redaktor Aleksandra Małek została wyróżniona, bowiem wartość podręcznika podnoszona jest przez staranną, profesjonalną stronę edytorską, zapewnienie wszystkim autorom jak najlepszych warunków do współpracy. 


Dziękuję w tym miejscu wszystkim autorom, dzięki którym powstało 50 rozdziałów (!) wyjątkowego dzieła:  

1. Agnieszka Gromkowska-Melosik UAM

2. Zbyszko Melosik UAM

3. Iwona Chrzanowska UAM 

4. Agnieszka Cybal-Michalska UAM 

5. Adam Fijałkowski UW 

6. Rafał Godoń UW 

7. Bogusława Gołębniak em.DSW 

8. Teresa Hejnicka-Bezwińska em. UKW 

9.  śp. Wiesław Jamrożek UAM 

10. Dorota Klus-Stańska UG 

11. Janina Kostkiewicz UJ 

12. Hanna Kostyło UKW 

13. Jacek Kulbaka APS 

14. Kazimierz Kwieciński em. UMK 

15. Joanna Madalińska-Michalak UW 

16. Mieczysław Malewski em.DSW 

17. Małgorzata Miksza em.UŁ 

18. Bogusław Milerski ChAT

19. ks. Marian Nowak KUL 

20. Renata Nowakowska-Siuta ChAT 

21. Inetta Nowosad UZ

22. Jacek Pyżalski UAM 

23. Krzysztof Rubacha UMK 

24. Barbara Smolińska-Theiss APS 

25. Wiesław Theiss APS 

26. Janusz Surzykiewicz UKSW 

27. Tomasz Szkudlarek UG 

28. Bogusław Śliwerski UŁ

29. Rafał Włodarczyk UWr

30. Wiktor Żłobicki UWr

31. śp. Stefan Wołoszyn UW 

32. zm. Mariola Chomczyńska-Rubacha UMK 

33. śp. ks. Janusz Tarnowski  ATK 

34. Danuta Urbaniak-Zając UŁ 


Jak wybierana jest Książka Roku?

 

·                Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie na rynek pierwszych wydań publikacji książkowych, osiągających najlepsze parametry biznesowe:

·                liczba sprzedanych egzemplarzy,

·                wartość sprzedaży (sprzedanych egzemplarzy)

 

Parametry wyliczane są na podstawie danych z okresu kolejnych 12 miesięcy następujących bezpośrednio po wprowadzeniu każdego tytułu na rynek wydawniczy.  

 

·                W Redakcji Akademickiej (WN PWN) oraz Redakcji Medycznej (PZWL) co kwartał nagradzane są po trzy tytuły, które osiągnęły najlepsze wyniki w powyższych parametrach  biznesowych. W ten sposób na koniec roku mamy 12 nagrodzonych tytułów w Redakcji Akademickiej i 12 w Redakcji Medycznej. 

 

·                Na zakończenie każdego roku kalendarzowego, spośród tytułów nagrodzonych w każdym kwartale, jury dokonuje wyboru Książki Roku pod kątem wartości merytorycznych i edytorskich w obu Redakcjach. Nagrodzony zostaje Wydawca z Redakcji Akademickiej i Wydawca z Redakcji Medycznej.  

 

·                Wyboru dokonuje jury w składzie: Dyrektor Wydawniczy, Kierownik Działu Marketingu, Menedżer ds. Wydawniczych. Wybierane są tytuły, które m.in. wyróżniają się, są nowatorskie, dotyczą dziedziny, którą chcemy rozwijać.