17 października 2020

Apel Profesorów i Nauczycieli Akademickich w roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

 
W piątą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II portal ONET opublikował sondaż, w którym wzięło udział  65 351 osób!  Respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie: Które dzieła Jana Pawła II czytałeś/ałaś? Wydawało mi się, że gdzie jak gdzie, ale w Polsce, w kraju Papieża-Polaka wskaźnik odpowiedzi będzie przynajmniej zadowalający. 

Tymczasem wyniki były dla mnie zaskakująco przykre:  

a) czytałem co najmniej jedną encyklikę 3037 (4%)

 b) czytałem biografię Jana Pawła II 5543 (9%)

 c) inne dzieło 1826 (3%)

 d) nie czytałem żadnego dzieła Jana Pawła II 33580 (51%)

Co zatem przeczytali Polacy? 

Tryptyk Rzymski 4670 (8%)

Pamięć i tożsamość 4240 (7%)

Przekroczyć próg nadziei 3311 (5%)

Miłość i odpowiedzialność 1974 (3%)

Brat naszego Boga 2250 (3%)

Osoba i czyn 872 (2%)

Pieśń o Bogu ukrytym 733 (1%)

Dar i Tajemnica 1585 (2%)

Wstańcie, chodźmy 1730 (2%) 

     Od śmierci Wielkiego Polaka upłynęło 15 lat. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. Nie wiem, czy po powyższym sondażu był przeprowadzony jeszcze jemu podobny.  Ciekaw jestem, czy w toku studiów humanistycznych, a więc na filozofii, czy na studiach a nauk społecznych  sięga się przynajmniej do niektórych dzieł św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły). 

To, że korzystają z dzieł JPII studenci i pracownicy naukowi wydziałów czy instytutów nauk teologicznych, jest pewne. Jednak w/w prace kierowane były nie tylko do nich. Może poniższy apel spowoduje zainteresowanie nimi wśród młodej inteligencji?  


Szanowni Państwo Profesorowie, Nauczyciele Akademiccy,
Drodzy Doktoranci i Studenci,
Zwracamy się do Państwa z Apelem, który kierujemy w czasie, gdy szczególnie wspominamy Karola Wojtyłę, profesora, wielkiego nauczyciela akademickiego, filozofa, kardynała i papieża. Pragniemy przypomnieć jego znaczący wkład w rozwój nauki, przede wszystkim w dziedzinie antropologii i humanizmu.

Miesiąc październik, tradycyjnie związany jest z początkiem roku akademickiego w naszych uczelniach, w tych dniach, 16 października, przypada także 42 rocznica wyboru Jana Pawła II. Rok 2020 jest jubileuszem jego setnej rocznicy urodzin. To dobra okazja, by kolejny raz sięgnąć w programach naszych wykładów, zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, do nauczania Karola Wojtyły, w aspekcie filozoficznym, kulturowym i społecznym, do czego Państwa zachęcamy.

W dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy homogenizację kultury, przewartościowanie postaw społecznych oraz różnorodność opinii, rolą Uniwersytetów i uczelni jest poszukiwanie pewnych punktów odniesienia i wartości nadrzędnych, będących spoiwem naszych społeczeństw. Kierunki na tej drodze profetycznie wskazywał św. Jan Paweł II. W encyklice „Fides et ratio” napisał, że w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia.

To poszukiwanie niezaprzeczalnego sensu jest dziś wyzwaniem dla naszych studentów, w otaczającej ich coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Rozwój technologiczny i pojawiające się wraz z nim coraz bardziej nieograniczone możliwości wirtualnej komunikacji, są wielką szansą, ale stwarzają również niespotkane dotąd zagrożenia. 
Wobec tych faktów, nauczanie papieża z Polski i jego życiowa postawa, mogą inspirować młodych ludzi, do dążenia ku prawdzie i wewnętrznej wolności. 

Dlatego zachęcamy, by używając współczesny środków przekazu i nowych metod dydaktycznych, wykładowcy akademiccy nawiązywali do dorobku naukowego, artystycznego i duchowości św. Jana Pawła II.

Odwaga i niezłomna postawa św. Jana Pawła II w dążeniu do prawdy, stają się dziś autentycznym świadectwem i pomocą w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania egzystencjalne. Ojciec Święty zwracał uwagę, że uniwersytety w swej działalności są na służbie prawdy poznawanej i przekazywanej, które są warunkiem niejako organicznym podmiotowości całego społeczeństwa.

Stąd tak ważne jest twórcze towarzyszenie młodym ludziom i formowanie ich do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych. We wspomnianej encyklice „Fides et ratio” czytamy zaś, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Korzystajmy z tego potencjału w naszych środowiskach akademickich. Niech nauczanie św. Jana Pawła II będzie zachętą dla studentów do podejmowania wyzwań i rozwoju osobistego!


(fot. Karol Wojtyła i Józef Tischner) 

*** 

Z inicjatywy Fundacji Futura-Iuwenta i Fundacji Świętego Mikołaja – Instytut Kultury św. Jana Pawła II będzie niezwykle interesująca okazja do posłuchania wykładów i refleksji dotyczących najważniejszych problemów współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do nauki i życia św. Jana Pawła II. 
Będzie to cykl webinariów, który zacznie się w piątek 23 października debatą zatytułowaną „Solidarity, religion and inter-faith dialogue”. Udział w niej wezmą: Lord Alderdice (chair), Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna), Nazila Ghanea (University of Oxford), Daniel Greenberg (Jewish Law and Ethics), Jarosław Kupczak OP (St. John Paul II Institute of Culture, Angelicum / Pontifical University of John Paul II, Kraków).

Informację o tym, jak i kolejnych webinariach znajdziemy pod linkiem .