01 października 2020

Alternatywne szkoły publiczne w Niemczech - cz.3

 


Poznając charakterystyki kolejnych szkół publicznych, które były rekomendowane do Nagrody  najlepiej radzących sobie szkół  z kryzysem spowodowanym Koronawirusem, mam świadomość tego, że za zachodnią granicą istnieje zupełnie odmienny od polskiego ustrój szkolny,  Jednak dzięki przenikaniu do specyfiki organizacji i kształcenia u naszych sąsiadów można przekonać się, jak prawo i możliwość różnienia się placówek oświatowych oraz wysokie płace dla nauczycieli  sprzyjają ich kreatywności oraz orientowaniu procesu kształcenia na uczniów w zależności od występujących między nimi różnic i uwarunkowań kulturowych oraz regionalnych. 

5. Gimnazjum Essen Nord-Ost (GENO) w Północnej Nadrenii - Westfalii  

Dzisiaj prezentuję przekład charakterystyki szkoły, której pedagogiczne motto brzmi: „Wielość pod jednym dachem" . Rzecz dotyczy  

W całodziennym gimnazjum uczy się 842 uczniów z 60 państw. Aż 90 proc. dzieci i młodzieży pochodzi z rodzin emigranckich. Dla przychodzących w ciągu roku nowych uczniów, którzy nie znają języka niemieckiego, tworzy się odrębną klasę. Wielu spośród nich miało poważne trudności z uczeniem się po ukończeniu czwartej klasy szkoły podstawowej, ale w gimnazjum czyni się wszystko, by mimo to mieli oni dobre i bardzo dobre osiągnięcia w nauce. 

W gimnazjum realizowane są naprzemiennie fazy zajęć dydaktycznych i ruchowych, a to dzięki temu, że na terenie szkolnym są urządzenia do wspinaczki, boisko do koszykówki i ule. Tradycyjne prace domowe są zastąpione fazami uczenia się wspieranego przez nauczycieli. 

W szkole wyposażono pomieszczenie klubowe na potrzeby zajęć i organizowania koncertów rockowych („GENO SCHOOL OF ROCK“). Uczniowie mogą opanować tu grę na gitarze, na instrumentach klawiszowych  czy perkusji (E-Gitarre, E-Bass, Keyboard). Po krótkim czasie mają też zajęcia z rockowej gry zespołowej (Rockbands). Wizytówką szkoły są „GENO Groove Factory“ - pięcioosobowe zespoły rockowe oraz 40 piosenkarek, nagrywających już poza szkołą swoje płyty CD. 

W ramach kompetencyjnego kursu „Stosowana informatyka" uczniowie ósmej i dziewiątej klasy mogą poznać komputer jako instrument muzyczny oraz studio nagrań, toteż nic dziwnego, że wszyscy absolwenci gimnazjum są umuzykalnieni. Uczniowie piątej i szóstej klasy organizują dwa razy w roku program koncertowy czy wystawiają na scenie teatralnej przedstawienie muzyczne. Tak oto powstał międzyklasowy chór gimnazjalny „GENO-Voices“ .

Podejmujący naukę w gimnazjum mają zróżnicowaną wiedzę i umiejętności. Stanowi to szczególne wyzwanie dla nauczycieli, by wszystkich doprowadzić do szczęśliwego finału i ukończenia szkoły z jak najlepszym wynikiem. Ci uczniowie, którzy są zainteresowani doskonaleniem kompetencji językowych, mogą skorzystać z letniego obozu. 

Piątoklasiści mają wraz z początkiem zajęć w gimnazjum trening w zakresie koncentracji uwagi, by mogli realizować zadania w dłuższym okresie czasu a koniecznym do ich wykonania. Uczniowie powinni nauczyć się panowania nad własnymi impulsami i radzić sobie z bodźcami zakłócającymi  skupienie.

Dodatkowo wprowadza się uczniom trening z zastosowaniem technik relaksacyjnych np, ćwiczenia  medytacyjne, oddechowe, które  mają im pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Zajęcia treningowe w  tym zakresie nadzorują naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Duisburg-Essen.


6Gesamtschule w Gescher (region Münster) 

Do szkoły  średniej I stopnia w miejscowości Gescher uczęszczają dzieci od piątej klasy. Trwają prace budowlane szkoły średniej II stopnia, która będzie kolejnym ciągiem kształcenia dla absolwentów szkoły I stopnia, dzięki czemu będą mogli ukończyć edukację egzaminem maturalnym. Dominantą realizowanej w tej placówce koncepcji kształcenia jest samosterowność uczniów. Szkoła ma swoje motto - "Żeglowanie z klasy do klasy" przygotowując nastolatków do życia w XXI w. 

Do szkoły uczęszcza 753 dzieci i młodzieży, w tym jest 150 uczniów z rodzin imigranckich, 77 uczniów emigrantów z terenów objętych wojnami oraz 30 o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych). Można zatem stwierdzić, że jest to zarazem szkoła z modelem pedagogiki inkluzyjnej. 

Szkoła jest ważna, by wszyscy znaleźli się na jej "pokładzie". Każdy pierwszoklasista poddany jest najpierw testom kompetencyjnym w zakresie opanowania języka niemieckiego i matematyki. Dzięki temu można ich rozdzielić do klas o adekwatnym poziomie wiedzy i umiejętności

Z powyższym łączy się idea "Żegluj" , która jest syntetycznym wyrażeniem samosterowności uczenia się. Uczniowie mają do dyspozycji sześć godzin tygodniowo, w trakcie których sami określają indywidualny plan uczenia się w klasie na własną odpowiedzialność.  

W ramach tej koncepcji powołano do życia centrum samokształcenia i Biuro ds. Uczenia się: uczniowie od ósmej klasy samodzielnie decydują, w którym biurze chcieliby pracować samodzielnie w ramach powyższych godzin. Mają tu do dyspozycji pomieszczenia do uczenia się matematyki, języka niemieckiego i angielskiego. W każdym z tych pomieszczeń jest nauczyciel specjalista gotowy do udzielania uczniom wsparcia.

Położenie szkoły przy granicy z Niderlandią powoduje, że od szóstej klasy uczniowie poznają język niderlandzki, dzięki czemu może im być przydatny w przyszłości. Centralną kategorią dla przekraczających próg szkolny są odpowiedzialność i partycypacja. 

Przykładowo uczniowie dziewiątej klasy realizują projekt "Wyzwania", w ramach którego mają sami zaplanować, zrealizować i poddać ocenie formy aktywności (zadania) o charakterze sportowym, społecznym, językowym, naukowych lub artystycznym do realizacji na tydzień  przed feriami letnimi. Projekt ten jest częścią programu  "Wydorośleć".  W ramach tego projektu uczniowie klas ósmych tworzą „Service Learning“ angażując się w środowisku pozaszkolnym w swoim regionie. 

c.d.n. 

****************

PS. 

Czytelnikom i komentatorom przypominam, że cykl o szkołach niemieckich jest przekładem artykułów zamieszczonych na stronie organizatorów konkursu na najlepszą szkołę 2019 r. a zapowiadających kolejną edycję na 2020 r.  Konkursy te odbywają się od 7 lat. Kapituła nagradza trzy najlepsze szkoły certyfikatem i dotacją po 20 tys. Euro.  

Hejtowanie i drwienie sobie z treści, założeń czy rozwiązań w tych szkołąch źle świadczy o autorach, którzy - nic dziwnego - ukryają swoją tożsamość. Słusznie, bo powinni wstydzić się własnego analfabetyzmu. Nie publikuję anonimów.