Posty

Wycinankowi doktorzy i profesorowie pompujący "dorobek"

Polish Journal of Educational Studies (2018)

Już od 1 lipca 2019 będą podwyżki dla nauczycielek - matek

U Tomka na urodzinach

Akademicki lanser

Kolejny List otwarty do Ministry Edukacji Narodowej

Czy inżynier może być nauczycielem wczesnej edukacji?

Szykuje się polityczne starcie oświatowe

Matematyka królową nauk, tylko nie dla polskich uczniów i ostatnich ministrzyc edukacji

Czy profesor jest profesorem?

Wznosząca się fala wniosków awansowych w nauce

EDUKACJA: POLITYKA I EMPATIA — spotkania w Biennale Warszawa

LIST POPARCIA ŚRODOWISK AKADEMICKICH DLA POSTULATÓW NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Polscy pedagodzy-arteterapeuci na spotkaniu z Drugą Damą USA Karen Pence

Z deszczu pod rynnę, czyli ministra edukacji gabinetu cieni PO

Pluralis majestatis manipulującej społeczeństwem ministry edukacji

Poruszył mnie los współsprawcy tragedii sprzed lat