13 listopada 2021

Kolejna analiza - Academic vs. Biological Age

 


Professor Marek Kwiek, Dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS), UNESCO Chair in Institutional Research and Higher Education Policy University of Poznań opublikował z dr. Wojciechem Roszką kolejny, znakomity raport  z badań w skali globalnej, który ukazał się w tym tygodniu na ArXix jako preprint. 

Cytuję tekst tych Autorów, gdyż ich studium powinno być uwzględniony przez kolejnych badaczy polityki szkolnictwa wyższego i nauki:

 

Badanie karier akademickich w skali globalnej wymaga dobrego zamiennika wieku biologicznego, a jest nim np. wiek akademicki (upływ czasu od pierwszej publikacji - na Zachodzie ok 30 r.ż.). Zakładamy wiek biologiczny naukowca z doktoratem 40-70, wiek akademicki - 0-40. Na przykładzie Polski (N=20,500) pokazujemy, że przy naukowo "doganiających" krajach (w przeciwieństwie do krajów naukowo "rozwiniętych") wiek akademicki sprawdza się świetnie w przypadku obszaru STEMM.

Radykalnie gorzej jest w przypadku non-STEMM - nasi naukowcy w HUM, SOC, ECON itd. średnio później zaczęli publikować w obiegu globalnym. Wcześniej młodzi, a później starsi (i później profesorowie tytularni).

STEMM to również medycyna. Zwłaszcza nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne etc. wymagają dużej ostrożności w analizie - opóźnienie może wynosić średnio dla wybranych dyscyplin nawet 10 lat. Przykład: naukowiec publikuje w Scopus od 15 lat (czyli miałby przy globalnym podejściu ok. 45 lat) - a w bazie biograficznej ma 60 lat.

Nasz wzorzec zatem nie pasuje do wzorców globalnych rozwoju karier akademickich. 


Rozkład zależności wiek akademicki (znany ze Scopusa) - wiek biologiczny (znany z OPI) wskazuje, że przesunięcie to jeden etap kariery naukowej w przypadku non-STEMM.

Kariera naukowców w STEMM natomiast jest taka, jak w nauce globalnej, stąd korelacja dochodzi do 0.8- 0.9. Badamy skale podobieństwa dla wszystkich dyscyplin. Dotąd nie prowadzono takich badań w dużej skali - Polska ma szczęście do danych OPI (biograficznych), które połączyliśmy probabilistycznie i deterministycznie z danymi z bazy Scopus.

Zainteresowanych wynikami także innych badań odsyłam do:

M. Kwiek (2021). "The Prestige Economy of Higher Education Journals: A Quantitative Approach". Higher Education. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00553-y
M. Kwiek (2021). "What Large-Scale Publication and Citation Data Tell Us About International Research Collaboration in Europe: Changing National Patterns in Global Contexts". Studies in Higher Education. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1749254
M. Kwiek, W. Roszka (2021). "Gender-Based Homophily in Research: A Large-Scale Study of Man-Woman Collaboration". Journal of Informetrics. https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101171
M. Kwiek (2021). "The Globalization of Science: The Increasing Power of Individual Scientists". Oxford Handbook of Globalization and Education (OUP, forthcoming).
M. Kwiek, W. Roszka (2020). "Gender Disparities in International Research Collaboration: A Study of 25,000 University Professors". Journal of Economic Surveys. https://doi.org/10.1111/joes.12395
M. Kwiek (2020). "Internationalists and Locals: International Research Collaboration in a Resource-Poor System". Scientometrics. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03460-2
BOOK - M. Kwiek (2019). Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge, 274 pp.). www.shorturl.at/bjsS1