06 marca 2021

Pedagogiczne czterdziestopunktowce

 Kontynuuję przegląd wydawanych w Polsce czasopism naukowych, które zostały podwyższone przez ministra P. Czarnka i zostały ujęte w opublikowanym wykazie z liczbą 40 punktów. Życzę dobrej pracy naukowej, by redakcje miały w czym przebierać, wydając artykuły najlepsze z najlepszych.     


Acta Universitatis Nicolai Copernici.

Pedagogika 0208-5313

40

pedagogika
Ateneum Kapłańskie 0208-9041

40

filozofia;

historia;

nauki prawne;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

prawo kanoniczne;

nauki teologiczne;

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 1896-2327 2353-7787

40

historia;

literaturoznawstwo;

pedagogika;

psychologiaEdukacja Etyczna 2083-8972

(Journal of Ethical Education)

40

filozofia;

nauki o kulturze i religii;

pedagogika


E-Mentor 1731-6758 1731-7428

40

architektura i urbanistyka;

ekonomia i finanse;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki o zarządzaniu i jakości;

pedagogika


Fides, Ratio et Patria. Studia toruńskie

2392-1463

40

filozofia;

historia;

nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

pedagogika;

nauki teologiczne


Forum Pedagogiczne 2083-6325 2449-

7142

40

pedagogika;

HORYZONTY WYCHOWANIA 1643-9171 2391-9485

40

filozofia;

językoznawstwo;

nauki o kulturze i religii;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki o zarządzaniu i jakości;

nauki prawne;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologiaInternational Journal of Research in E-learning 2451-2583 2543-6155

40

pedagogikaKultura i Edukacja 1230-266X

40

nauki o kulturze i religii;

nauki o sztuce;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia
LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY 

0137-6136 2449-8327

40

pedagogika

Multidisciplinary Journal of School Education 2543-7585 2543-8409

(Multidisciplinary Journal of School Education)

40

pedagogika

 
New Educational Review 1732-6729

40

nauki o kulturze fizycznej;

nauki socjologiczne;

pedagogikaNiepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej 2080-9476 2544-

0519

40

pedagogika
PAEDAGOGIA CHRISTIANA 1505-6872 2451-1951

40

filozofia;

nauki o kulturze i religii;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

psychologia;

nauki teologiczne


Praca Socjalna 0860-3480

40

nauki o polityce i administracji;

nauki socjologiczne;

pedagogika
Prima Educatione 2544-2317 2657-3229

40

pedagogikaPROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0552-2188

40

pedagogika


PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI 1734-1582 2451-2230

40

pedagogika


Roczniki Nauk o Rodzinie 2081-2078

40

filozofia;

nauki o kulturze i religii;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

nauki teologiczne


Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176 2544-5812

(Annals of Social Sciences)

40

nauki o bezpieczeństwie;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki prawne;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

prawo kanoniczne;

psychologia;
Seminare. Poszukiwania naukowe 1232-8766 2450-1328

40

filozofia;

historia;

nauki o sztuce;

nauki socjologiczne;

pedagogika;

prawo kanoniczne;

psychologia;

nauki teologiczne

Szkoła Specjalna 0137-818X

40

pedagogika;
Studia Paedagogica Ignatiana 2299-4890

(Studia Paedagogica Ignatiana 2450-5358 2450-5366)

40

filozofia;

historia;

nauki socjologiczne;

pedagogika;


Studia Pelplińskie 

 0239-4456 2391-8713

(Pelplin Studies)

40

filozofia;

historia;

literaturoznawstwo;

nauki o kulturze i religii;

pedagogika


Zeszyty Naukowe KUL 0044-4405 2543-9715

40

nauki o bezpieczeństwie;

nauki o komunikacji społecznej i mediach;

nauki o polityce i administracji;

nauki prawne;

nauki socjologiczne;

pedagogika