Posty

W oświacie, szkolnictwie wyższym i nauce rządzący dolewają oliwy do ognia