Posty

O naruszaniu etosu akademickiego - z pominięciem MNiSW