02 grudnia 2023

Pedagodzy wśród powołanych członków VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Mamy z końcem bieżącego roku wybory oraz powołania przedstawicieli środowisk akademickich do organów centralnych. W przypadku Polskiej Komisji Akredytacyjnej jej członkowie nie pochodzą z wyboru, ale z nominacji ministra, który otrzymał rekomendacje m.in. senatów szkół wyższych. 

Odchodzący z urzędu minister edukacji i nauki powołał m.in. następujących pedagogów do realizowania przez nich statutowych zadań w toku VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027. Są to: 

1.     dr hab. Anna FIDELUS - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

2.     dr hab. Piotr GOŁDYN - Uniwersytet Wrocławski 

3.     prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI - Uniwersytet Warszawski 

4. dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

5. prof. dr hab. Małgorzata SEKUŁOWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

6. ks. dr hab. Adam SOLAK - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 W roku akademickim 2023/2024 przyjdzie im prowadzić akredytację w ramach oceny jakości kształcenia  na: 

I. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej po raz pierwszy w: 

1. Wyższej Szkole Gospodarki, Filia w Ełku,

II. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa, w: 

1. Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2. Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie 

3. Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

4. Akademii Nauk Stosowanych - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 

5. Uczelni Korczaka - Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

6. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

7. Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

8. Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach 

9. Społecznej Akademii Nauk, Filii w Londynie (Wielka Brytania)

10. Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

11. Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, w Nowym Sączu 

12. Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

13. Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim

14. Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku

III. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej po ocenie pozytywnej na okres do 2 lat , w:

1. Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku 

2. Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiegow Lesznie 

3. Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

4. Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

5. Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie 

6. Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Nie ma zatem co się dziwić, że aż tylu członków powołano z grona pedagogogicznego. Mają przed sobą do oceny aż 21 jednostek akademickich prowadzących kształcenie na kierunku pedagogika lub /i pedagogika specjalna.