30 grudnia 2020

Pedagog dr Łukasz Brzeziński został laureatem XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej


Doktor Łukasz Brzeziński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przełamał słabą passę naszego środowiska w ogólnopolskim konkursie, którego XXIII edycja miała miejsce w 2020 r. Na stronie  organizatora - Instytutu Pracy  Spraw Socjalnych w Warszawie oraz pod patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej, który od ponad dwudziestu lat wyróżnia najlepsze prace dyplomowe w kategorii dysertacji doktorskich i prac magisterskich  w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej, wreszcie docenił rozprawę naukową pedagoga. Najczęściej bowiem konkurs ten wygrywali niemalże naprzemiennie socjolodzy lub ekonomiści, rzadziej psycholodzy.

W dn. 11 września 2020 r. Łukasz Brzeziński obronił swoją pracę doktorską p.t. "Coach­ing w porad­nictwie zawodowym dla osób dorosłych – możli­wości i ograniczenianapisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Ryszarda Gerlacha i promotor pomocniczej dr Renaty Tomaszewskiej, a już doktor habilitowanej. Rada Dziedziny Nauk Społecznych UKW nadała mu stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.  (źródło fot. - UKW

Jak podaje w komunikacie bydgoska uczelnia, wszystkie prace były rozpatrywane pod kątem aktualności i oryginalności tematu, jej przydatności dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki w omawianym zakresie czy też zastosowanych form badawczych i ich interpretacji.

Z przyjemnością upowszechniam tę wiadomość, bo w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie na studiach nauk społecznych i w szkołach doktorskich andragogiką oraz poradnictwem zawodowym, toteż może zainteresowani tą rozprawą będą ciekawi jej treści. Być może wydawnictwo tej uczelni wyda tę pracę jako monografię podoktorską. 

Sukces pedagoga powinien zachęcić kolejnych doktorantów do zwiększenia troski i zaangażowania w realizację własnego projektu badawczego, a jeśli jego walory zostaną dostrzeżone i wyeksponowane przez recenzentów, to będzie okazja do rekomendowania obronionej dysertacji do udziału w konkursie adekwatnym do jej zakresu tematycznego. 

O laureacie tej Nagrody będziemy jeszcze słyszeć, o czym świadczą jego dotychczasowe dokonania. Przeczytamy o jego różnych formach aktywności na stronie Katedry Pedagogiki  Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy.