Posty

Naruszono dostojeństwo uniwersytetu, chociaż świat nie jest ani "mój" , ani "twój"