Posty

Partyjny nadzór oświatowy preferuje ubeckie metody wychowawcze