Posty

Ustawa "Prawo oświatowe" a brak demokracji w szkołach