Posty

Kto milczy - ten się zgadza, czy może jest tchórzem?