Posty

O nieobecności w polskiej debacie francuskiego filozofa - krytyka ponowoczesnej cooltury