Posty

Ministerstwo edukacji trampoliną do Europarlamentu

Kolejni nominowani przez Prezydenta III RP pedagodzy - profesorowie nauk społecznych oraz pozytywne habilitacje z pedagogiki

Bez’owa szkoła, czyli szkoła bez tablicy i kredy, bez nudy, bez tajemnic, bez zmiany obuwia, bez...

Natalia lubi swoją szkołę... w Holandii

Żegnamy dzisiaj znakomitego teoretyka wychowania , który wprowadzał nas w życie wartościowe

Współczynnik naukawego samouwielbienia

Jak historia myśli pedagogicznej kołem się toczy...

Spotkałem świetnego PEDAGOGA

Bardzo dobre rozwiązanie MEN

...już wieczór a w blogu nic z czwartku...

Święty Mikołaj z podrMENcznikiem

Jedna z odsłon wartości pedagogicznych studiów w III RP