22 lutego 2022

Baza danych o szkolnictwie wyższym, nauce i z zakresu badań nad sztuczną inteligencją

 Zarówno studentom, naukowcom jak i dziennikarzom polecam Application Program Interface (API), który służy udostępnianiu danych na temat szkolnictwa wyższego, nauki, postepowań awansowych  na stopnie naukowe i tytuł profesora oraz z zakresu badań nad sztuczną inteligencją. Pochodzą one z systemu RAD-on. 

RAD-on RESTAPI to narzędzie:

  • ogólnodostępne
  • proste
  • darmowe
  • gotowe do użycia
  • scentralizowane (kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym pobierane są z jednego miejsca)
  • oszczędzające czas (nie ma potrzeby poszukiwania potrzebnych do analiz danych)
  • dobrze udokumentowane.

Jakiś czas temu trzeba było samemu dokonywać integracji danych, które były nam potrzebne do różnych zadań poznawczych, dokumentacyjnych czy badawczych. Dzięki API każda osoba zainteresowana problematyką szkolnictwa wyższego może sięgnąć do zintegrowanych danych z systemu POL-on oraz innych źródeł, które uwzględniają dane statystyczne oficjalnie przekazywane przez różne podmioty, instytucje.

 

Prowadzący badania w ramach prac dyplomowych z zakresu szkolnictwa wyższego znajdą tu raporty i analizy danych, dzięki czemu łatwiej im będzie określić teren, zakres i przedmiot projektowanych diagnoz, pisać artykuły publicystyczne czy naukowe. Uzyskamy tu bowiem: 

1. przekrojową i całościową wiedzę o usługach RAD-on udostępniających dane z systemu POL-on; 

2. słownik używanych w poszczególnych dziedzinach usług opendata systemu RAD-on dla danych z systemu POL-on; 

3. dostęp do publicznych dokumentów oraz rejestru postępowań w postępowaniach awansowych o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, wszczętych po 1.10.2019 r. 

4.  dostęp do danych na temat dyscyplin, w których prowadzona jest działalność naukowa. 

5. możliwość pobrania publicznie dostępnych danych na temat ewaluacji działalności naukowej.

6.  możliwość pobrania publicznych danych na temat uczelni niepublicznych w Polsce,

7. możliwość pobrania publicznych danych na temat filii podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, 

8. możliwość pobrania publicznych danych na temat podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, 

9. dostęp do danych na temat publicznego rejestru inwestycji, 

10. dostęp do publicznego rejestru kierunków studiów funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, 

11. dostęp do danych na temat opisów wpływu przygotowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, 

12. dostęp do publicznego rejestru nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, 

13. dostęp do publicznego rejestru projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki, 

14. dostęp do publicznego rejestru publikacji, 

15. dostęp do publicznego rejestru szkół doktorskich funkcjonujących w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.