15 grudnia 2021

Topowe czasopisma pedagogiczne - z listy Top 10% - CiteScore Percentile (wykaz MEiN 2019-2021) - 200 punktów

 


Niedawno pisałem o aktualizacji wykazu czasopim naukowych, wśród których znalazły się także periodyki pedagogiczne. Z zestawienia zawierającego listę 3380 tytułów czasopism z nowego, rozszerzonego wykazu MEiN, wybieram te, które mają przypisaną im dyscyplinę naukową PEDAGOGIKA oraz wskazaną także w wykazie MEiN punktację. Pisma te znalazły się w 2020 roku w górnym decylu wskaźnika cytowalności CiteScore (Top 10% - CiteScore Percentile).


200 pkt

AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE ISSN 925853 

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL  ISSN 28312 
Applied Linguistics Review ISSN 18686311 

Assessment in Education-Principles Policy & Practice ISSN 0969594X 

CHILD DEVELOPMENT ISSN 93920 

COMPUTERS & EDUCATION ISSN 3601315

EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS ISSN 1623737 

Educational Research Review ISSN 1747938X 

Educational Researcher ISSN 0013189X 

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY ISSN 14364522 

FUTURE OF CHILDREN ISSN 10548289 

GENDER & SOCIETY ISSN 8912432 

Internet and Higher Education ISSN 10967516 

JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION ISSN 218251

JOURNAL OF COMMUNICATION ISSN 219916 

Journal of Early Childhood Literacy ISSN 2680939 

JOURNAL OF EDUCATION POLICY ISSN 2680939 

JOURNAL OF HUMAN RESOURCES ISSN 0022166X 

JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY ISSN 7484518 

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH ISSN 224197 

JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY ISSN 224278 

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH ISSN 224278 

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING ISSN 224308 

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION ISSN 224871 JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES ISSN 10508406 

LANGUAGE IN SOCIETY ISSN 474045 

LANGUAGE LEARNING ISSN 238333 

LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY ISSN 10943501 

Language Teaching Research ISSN 13621688 

LEARNING AND INSTRUCTION ISSN 9594752 

Metacognition and Learning ISSN 15561623 

MIND & LANGUAGE ISSN 2681064 

NATURE ISSN 280836 

Nature Communications ISSN 20411723

NEW MEDIA & SOCIETY ISSN 14614448 

ReCALL ISSN 9583440 

REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH ISSN 346543 SCIENCE ISSN 368075 

Science Advances ISSN 23752548 

SCIENCE EDUCATION ISSN 368326 

SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH ISSN 491241 

SOCIOLOGY OF EDUCATION ISSN 380407 

Soft Robotics ISSN 21695172 

Studies in Science Education ISSN 3057267 

TEACHING AND TEACHER EDUCATION ISSN 0742051X