18 lipca 2020

Tylko jedna pedagog wśród nowych rektorów na kadencję 2020-2024. Pedagodzy są jednak prorektorami


Kończy się kampania wyborcza w państwowych wyższych szkołach zawodowych, akademiach, politechnikach i uniwersytetach. W nowej kadencji będzie w gronie rektorów tylko jedna pedagog - dr hab. Barbara Marcinkowska prof. APS.

Pamiętam dobre czasy, kiedy w okresie 30-lecia RP funkcję rektora pełnili:

* w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prof. dr hab. Józef Górniewicz* w Uniwersytecie w Białymstoku - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz


* w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński


* w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach - dr hab. Tamara Zacharuk prof.     UPH* w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - ks. dr hab. Bogusław Milerski  prof. ChAT


* w Akademii  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie:
   prof. dr hab. Karol Poznański


   
dr hab. dhc Jan Łaszczyk prof. APS


 
prof. dr hab. dhc Stefan M. Kwiatkowski
* w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, a następnie w Akademii Bydgoskiej-
   prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski


Zapewne nie wymieniłem tu wszystkich, bo zaglądając na strony wielu uczelni przekonałem się, że nie ma w nich żadnych danych na temat tego, kto wcześniej pełnił funkcję rektora. 


Natomiast prorektorami na nową kadencję 2020-2024 zostali następujący pedagodzy:

* w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. dr hab. dhc Zbyszko Melosik* w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - prof. dr hab.  Beata Przyborowska * w Uniwersytecie w Białymstoku - dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UB 


* w Uniwersytecie Śląskim - prof. dr hab. Ewa Jarosz* w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -
dr hab. Anna Fidelus prof. UKSWGratuluję dzielności i wyboru w tak trudnym czasie dla uczelni i społeczeństwa ze względu m.in. na pandemię COVID-19, bardzo niski poziom finansowania działalności szkół wyższych przez państwo, jak  i w wyniku konieczności wdrażania nowych regulacji prawnych.