Posty

Ministerstwu Edukacji nie jest potrzebna naukowa wiedza o (zdalnej) edukacji