Posty

Także obecna minister edukacji wraz ze związkowcami odpowiada za nędzę nauczycielskiej profesji