Posty

Czy ma sens pisanie i publikowanie recenzji rozpraw naukowych w czasopismach?