Posty

Poezją płaczemy po odejściu dra Bohdana Cyrańskiego

Skok na Centralną Komisję Do Spraw Stopni i Tytułów